https://ojs.omu.edu.tr/index.php/ibd/issue/feed Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnsan Bilimleri Dergisi 2021-12-28T00:00:00+03:00 İbrahim SERBESTOĞLU ibrahimserbest53@gmail.com Open Journal Systems <p><strong><a href="https://dergipark.org.tr/tr/pub/insanbilimleri" target="_blank" rel="noopener">https://dergipark.org.tr/tr/pub/insanbilimleri</a></strong></p> <p><strong>Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnsan Bilimleri Dergisi’nin amacı bilime, kültüre, sanata ve insana gereken ve hak ettiği değeri vermektir. Bu kapsamda Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında ortaya konulacak özgün değere sahip, analitik değerlendirmeler içeren çalışmaları bilim dünyasıyla paylaşmaya aracılık etmektir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnsan Bilimleri Dergisi'nde, Sosyal ve Beşeri Bilimler ile ilgili bilimsel makaleler yayınlanır. </strong></p>