Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnsan Bilimleri Dergisi https://ojs.omu.edu.tr/index.php/ibd <p><strong><a href="https://dergipark.org.tr/tr/pub/insanbilimleri" target="_blank" rel="noopener">https://dergipark.org.tr/tr/pub/insanbilimleri</a></strong></p> <p><strong>Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnsan Bilimleri Dergisi’nin amacı bilime, kültüre, sanata ve insana gereken ve hak ettiği değeri vermektir. Bu kapsamda Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında ortaya konulacak özgün değere sahip, analitik değerlendirmeler içeren çalışmaları bilim dünyasıyla paylaşmaya aracılık etmektir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnsan Bilimleri Dergisi'nde, Sosyal ve Beşeri Bilimler ile ilgili bilimsel makaleler yayınlanır. </strong></p> Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tr-TR Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnsan Bilimleri Dergisi 2717-8072