Yeni Sayı

Sayı 55 (2023): Aralık 2023
					Sayı 55 (2023): Aralık 2023 Gör
Yayınlanmış: 29-01-2024
Tüm Sayıları Göster
1986'da kurulan Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (OMÜİFD), Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından yayımlanan hakemli akademik bir dergidir. OMÜİFD dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) araştırma makaleleri yayınlamayı ve kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır.
 
OMÜİFD makale kabul tarihleri Haziran sayısı için 15 Ocak -1 Nisan, Aralık sayısı için 15 Temmuz- 1 Ekim tarihleri arasıdır. 
Dergimizde yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan bir yazılım aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği ve benzerlik oranının kabul edilebilir seviyede olduğu kontrol edilir.
 
Tarandığımız dizin ve indexler
ULAKBİM TR Dizin
Social and Human Sciences Database ATLA Religion Database® (ATLA RDB®) (start: 08/01/2019)
EBSCO Religion and Philosophy Collection (start: 01/01/2011)
EBSCO Academic Search Premier (06/01/2011).