https://ojs.omu.edu.tr/index.php/ifd/issue/feed Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2024-01-29T11:27:44+03:00 Sümeyye Aydın BULUT sumeyye.aydin@omu.edu.tr Open Journal Systems <p>Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (OMÜİFD), Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından yayımlanan hakemli akademik bir dergidir. </p> <p>Dergimizde yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan bir yazılım aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği ve benzerlik oranının kabul edilebilir seviyede olduğu kontrol edilir.</p> <p> </p>