(1)
KÖKSAL, V.; DEMİREL, C. .; KARKUCAK, A.; NURATA, H. . Nükleoplasti sonrasında Spondilodiskitis gelişimi: İki Olgunun Sunumu : Spondylodiscitis Development After Nucleoplasty: Presentation of 2 Cases. Omü Tıp Dergisi 2022, 1.