(1)
Gültekin, A. C.; Danışman, M. Covid-19 başlangıç Bulgusu Olarak Rabdomiyoliz. Omü Tıp Dergisi 2022, 1.