KÖKSAL, V., DEMİREL, C. ., KARKUCAK, A., & NURATA, H. . (2022). Nükleoplasti sonrasında spondilodiskitis gelişimi: İki olgunun sunumu : Spondylodiscitis development after nucleoplasty: Presentation of 2 cases. Ondokuzmayıs Tıp Dergisi, 1(1). Geliş tarihi gönderen https://ojs.omu.edu.tr/index.php/tipdergi/article/view/25