KÖKSAL, Vaner, Cem DEMİREL, Ahmet KARKUCAK, ve Hakan NURATA. 2022. “Nükleoplasti sonrasında Spondilodiskitis gelişimi: İki Olgunun Sunumu : Spondylodiscitis Development After Nucleoplasty: Presentation of 2 Cases”. Ondokuzmayıs Tıp Dergisi 1 (1). https://ojs.omu.edu.tr/index.php/tipdergi/article/view/25.