Tanrıverdi Çaycı, Y., Hacıeminoğlu Ülker, K. ve Birinci, A. (2022) “Beyin omurilik sıvısı örneklerinin bakteriyolojik inceleme sonuçlarının değerlendirilmesi”, Ondokuzmayıs Tıp Dergisi, 1(1). Erişim adresi: https://ojs.omu.edu.tr/index.php/tipdergi/article/view/24 (Erişim: 24 Eylül 2022).