KÖKSAL, V., DEMİREL, C. ., KARKUCAK, A. ve NURATA, H. . (2022) “Nükleoplasti sonrasında spondilodiskitis gelişimi: İki olgunun sunumu : Spondylodiscitis development after nucleoplasty: Presentation of 2 cases”, Ondokuzmayıs Tıp Dergisi, 1(1). Erişim adresi: https://ojs.omu.edu.tr/index.php/tipdergi/article/view/25 (Erişim: 24 Eylül 2022).