Gültekin, A. C. ve Danışman, M. (2022) “Covid-19 başlangıç bulgusu olarak rabdomiyoliz”, Ondokuzmayıs Tıp Dergisi, 1(1). Erişim adresi: https://ojs.omu.edu.tr/index.php/tipdergi/article/view/31 (Erişim: 24 Eylül 2022).