KARKIN, P. Özge, Sezer, G., Şen, S. ve Duran, M. (2022) “Kırsalda yaşayan kadınların cinsel yolla bulaşan hastalıklar hakkındaki bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi”, Ondokuzmayıs Tıp Dergisi, 1(1). Erişim adresi: https://ojs.omu.edu.tr/index.php/tipdergi/article/view/44 (Erişim: 24 Eylül 2022).