[1]
C. Çokluk, “Glioblastoma’nın tedavisinde mikrocerrahi yöntemlerin kullanılması: Using microsurgical methods in the treatment of glioblastoma”, Omü Tıp Dergisi, c. 1, sy 1, Haz. 2022.