[1]
V. KÖKSAL, C. . DEMİREL, A. KARKUCAK, ve H. . NURATA, “Nükleoplasti sonrasında spondilodiskitis gelişimi: İki olgunun sunumu : Spondylodiscitis development after nucleoplasty: Presentation of 2 cases”, Omü Tıp Dergisi, c. 1, sy 1, Haz. 2022.