KÖKSAL, V., C. . DEMİREL, A. KARKUCAK, ve H. . NURATA. “Nükleoplasti sonrasında Spondilodiskitis gelişimi: İki Olgunun Sunumu : Spondylodiscitis Development After Nucleoplasty: Presentation of 2 Cases”. Ondokuzmayıs Tıp Dergisi, c. 1, sy 1, Haziran 2022, https://ojs.omu.edu.tr/index.php/tipdergi/article/view/25.