Gültekin, A. C., ve M. Danışman. “Covid-19 başlangıç Bulgusu Olarak Rabdomiyoliz”. Ondokuzmayıs Tıp Dergisi, c. 1, sy 1, Haziran 2022, https://ojs.omu.edu.tr/index.php/tipdergi/article/view/31.