KÖKSAL, Vaner, Cem DEMİREL, Ahmet KARKUCAK, ve Hakan NURATA. “Nükleoplasti sonrasında Spondilodiskitis gelişimi: İki Olgunun Sunumu : Spondylodiscitis Development After Nucleoplasty: Presentation of 2 Cases”. Ondokuzmayıs Tıp Dergisi 1, no. 1 (Haziran 30, 2022). Erişim Eylül 24, 2022. https://ojs.omu.edu.tr/index.php/tipdergi/article/view/25.