Gültekin, Arif Cengiz, ve Merve Danışman. “Covid-19 başlangıç Bulgusu Olarak Rabdomiyoliz”. Ondokuzmayıs Tıp Dergisi 1, no. 1 (Haziran 30, 2022). Erişim Eylül 24, 2022. https://ojs.omu.edu.tr/index.php/tipdergi/article/view/31.