Dergi Hakkında

YAYIN POLİTİKASI

Uluslararası Hukuk ve Diplomasi Topluluğu Dergisi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi bünyesindeki Uluslararası Hukuk ve Diplomasi Topluluğu'nun öncülüğünde uzman akademisyenler nezaretinde lisans ve lisansüstü öğrencileri tarafından hazırlanmaktadır.

Bilim Kurulu ve Danışma Kurulu bakımından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri derginin doğal hakemi/üyeleridir.

Uluslararası Hukuk ve Diplomasi Topluluğu Dergisi “Hakemli Dergi” statüsünde olup dergide yalnızca hakem değerlendirmesinden geçen eserler yayımlanır.

Uluslararası Hukuk ve Diplomasi Topluluğu Dergisi, dergiye eser gönderildiği günden itibaren 10 gün içinde ilk inceleme sonucunu, takip eden bir ay içinde de hakem süreçlerini tamamlar.

Uluslararası Hukuk ve Diplomasi Topluluğu Dergisi, yayın politikasında ulusal ve uluslararası düzeydeki akademik ilke ve etik değerlerle bağlıdır.