https://ojs.omu.edu.tr/jest/issue/feed OMÜ Mühendislik Bilimleri ve Teknolojisi Dergisi 2023-09-29T09:54:09+03:00 OMÜ Mühendislik Bilimleri ve Teknolojisi Dergisi jest@omu.edu.tr Open Journal Systems <p>OMUJEST (ISSN:2791-8858) yılda 4 sayı olmak üzere Bilgisayar, Çevre, Elektrik-Elektronik, Endüstri, Gıda, İnşaat, Jeofizik, Jeoloji, Kimya, Makine, Harita ve Malzeme Mühendisliği Alanlarından özgün çalışmaları yayımlayan uluslararası hakemli bir dergidir. Uluslararası özgünlüğü bulunan tam metin araştırma makaleleri Türkçe ve İngilizce olarak, derleme makaleleri ise sadece İngilizce olarak kabul edilmektedir. </p> <p>Dergiye sunulmuş olan makaleler Editörlük tarafından öncelikli olarak incelenerek ilgili olduğu mühendislik alanına göre ilgili alan editörlüğüne iletilmektedir.<br />Yeni teknolojiler ve metotlar, mevcut prosedürlerdeki iyileştirmeler, yeni uygulama sahaları ve buna benzer bilime yenilik getiren çalışmalar öncelikli olarak kabul görmektedir. Anket sonucu, vaka (tıbbi ve biyolojik) incelemesi, teknik rapor, alışılagelmiş mühendislik çalışmaları ve istatistiksel çalışmalar kabul edilmemektedir.<br />Tüm makale gönderme ve değerlendirme işlemleri çevrimiçi olarak <a href="https://ojs.omu.edu.tr/jest/">https://ojs.omu.edu.tr/jest/</a> adresinden yapılmaktadır.</p> https://ojs.omu.edu.tr/jest/article/view/106 Afet Entegre Çevre Yönetim Stratejileri-Doğal Afetler Sonrası Çevre Sağlığı 2023-09-07T23:10:31+03:00 Zeynep Eren zeren@atauni.edu.tr Yüksel Ardalı yuksel.ardali@omu.edu.tr <p>&nbsp;</p> <p>İklim değişikliği ve çevresel deformasyon sonucunda doğal olarak ortaya çıkan afetlerin sayısı artmaktadır. IPCC raporlarına göre gelecekte afetlerin artacağı ve bununla uyum sağlamadığımız sürece maddi ve manevi kayıplar ile can sağlığı tehlike altında olacaktır. Bu çalışmada afetlerde entegre çevre yönetim stratejilerini ortaya koyarak afet sonrası içme suyu ve sanitasyon acil eylem planı ve uygulanabilirliği konusunda değerlendirmeler yapılmıştır.</p> 2023-09-29T00:00:00+03:00 Telif Hakkı (c) 2023 OMÜ Mühendislik Bilimleri ve Teknolojisi Dergisi https://ojs.omu.edu.tr/jest/article/view/126 Wearable Technology Inspired By Nature: Biowear 2023-09-10T00:04:37+03:00 Ozgur Turk ozgurturk@outlook.com Ela Karabekiroğlu karabekirogluela@gmail.com Deniz Özçiçekci denizozcicekci@gmail.com Zeynep Naz Terzi zeynepnazterzi55@gmail.com <p>In the scientific studies carried out in the poles, the use of the right equipment is of great importance in order to ensure the comfort of the researchers and the high efficiency that can be obtained from the project. In the project, a jacket prototype was developed by focusing on user/environment-friendly wearable technologies that can be used in the poles. In the design and production process, the discipline of inspiration from nature, "biomimicry" and ecological textile concepts were used. The modeling phase of the jacket was carried out using the Blender 3.1 solid modeling program. Changes/improvements have been made on an old jacket by upcycling the jacket in production. In the layer structure of the coat; Three layers were determined as outer fabric, padding and lining. This is because the fat, skin and fur structures of polar bears are taken as examples in the design process. Goose down and hemp fibers were preferred in the filling material, and the middle layer structure of the coat was completed; a natural, insulating middle layer is provided. In the lining part of the coat, 70% hemp and 30% cotton lining structure was chosen. In this way, the hemp plant, which is a local resource, was used and an organic inner layer was formed, eliminating the risk of sweating and allergic reaction of the part that will come into contact with the skin. The body temperature of the individual wearing our jacket, pulse values, location warning in case of sudden fall and an emergency button are available in our jacket. The obtained data will be able to be transferred to the base simultaneously with the LoRa module to the interface created from the Blynk application. The safety and comfort of the individual wearing the protective equipment is ensured outside, and an environmentally friendly alternative has been developed while doing this.</p> 2023-09-29T00:00:00+03:00 Telif Hakkı (c) 2023 OMÜ Mühendislik Bilimleri ve Teknolojisi Dergisi https://ojs.omu.edu.tr/jest/article/view/125 A Reflective Metasurface to Generate Vortex Beam Carrying Orbital Angular Momentum for C-band Applications 2023-09-18T15:57:53+03:00 Zohreh Noamadeh zohreh.noamadeh@gazi.edu.tr <p>In this letter, a novel unit cell is proposed which can be used as a phase controller<br />of the electromagnetic wave at a specific frequency or a range of frequencies.<br />The presented unit cell is designed at 6GHz with two stubs whose length changes<br />from 1 mm to 9 mm parallel to the diameter of a square ring. For the design of the<br />reflectarray antenna providing a vortex beam at the desired frequency the calculations<br />of aperture efficiency have been performed and analyzed. By using full-wave<br />simulation two reflectarrays producing orbital angular momentum with modes 1<br />and 2 have been implemented and verified. The simulation results demonstrate<br />the good performance of the presented reflective antenna to generate an OAM<br />(orbital angular momentum) beam.</p> 2023-09-29T00:00:00+03:00 Telif Hakkı (c) 2023 OMÜ Mühendislik Bilimleri ve Teknolojisi Dergisi https://ojs.omu.edu.tr/jest/article/view/119 Pancar Hasat Makinası Hidrolik Devre Tasarımı ve Simülasyonu 2023-09-18T16:03:07+03:00 Mahmut Can Şenel mahmutcan.senel@omu.edu.tr <p>Şeker pancarının hasadı geçmişte el işçiliği ile yapılsa da gelişen teknoloji ile birlikte günümüzde makine kullanımı yaygın bir hale gelmiştir. Pancarın şeker üretimine hazırlanmasında hasat önemli bir faktördür. Hassas bir zirai ürün olan pancarın hasadında; pancarın yapraklardan, topraktan ve yabancı maddelerden arındırılması ve en az kayıp ile istife hazırlanması amaçlanır. Bu işlemleri gerçekleştirmek amacıyla, bu çalışma kapsamında hidrolik kontrollü pancar hasat makinesi tasarlanmış ve hidrolik devresi oluşturulmuştur. Kurulan devrelerin Fluid-Sim hidrolik paket programında simülasyonu gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma neticesinde endüstriyel olarak kullanılabilecek özgün bir pancar hasat makinasının tasarımı ve simülasyonu başarıyla gerçekleştirilmiştir.&nbsp;&nbsp;</p> 2023-09-29T00:00:00+03:00 Telif Hakkı (c) 2023 OMÜ Mühendislik Bilimleri ve Teknolojisi Dergisi https://ojs.omu.edu.tr/jest/article/view/88 Bitüm Modifikasyonunda Kullanılan Güncel Katkı Maddeleri: Bir Literatür Araştırması 2023-03-22T09:40:53+03:00 Aytuğ Kumandaş aytug.kumandas@omu.edu.tr Erhan Burak Pancar epancar@omu.edu.tr <p>Bitümün çeşitli katkı maddeleri ile performansının iyileştirilmesi uzun yıllardan beri kullanılmakta olan bir yöntemdir. Araştırmacılar, yeni katkı maddelerinin üretilmesi veya mevcut katkı maddelerinin kombine edilerek kullanılması üzerine çalışmalar yürütmeye devam etmektedir. Bu çalışmada, bitüm modifikasyonu üzerine son iki yıl içerisinde yazılmış ve ilgili alandaki önemli dergilerde yayınlanmış makaleler derlenerek üzerinde çeşitli incelemeler yapılmıştır. Bu doğrultuda, çalışmaların yürütüldüğü ülkeler, çalışmalarda kullanılan katkı maddeleri ile bunların kullanım sıklıkları, kompozit modifikasyonda birlikte kullanılan katkı maddeleri ve tercih edilen deneysel yöntemler analiz edilmiştir. Böylece, bu alanda çalışmaya başlayacak yüksek lisans veya doktora öğrencileri ve araştırmacılar için güncel bilgileri içerisinde barındıran bir derleme yazılması hedeflenmiştir. Çalışmanın sonucunda, stiren-bütadien-stiren (SBS) katkı maddesinin halen literatürde büyük bir öneme sahip olduğu, bununla birlikte atık maddelerin bitüm modifikasyonunda kullanımın artık çalışmalarda odak noktası haline geldiği görülmüştür. Ayrıca, kompozit modifikasyonun getirdiği faydalar sebebiyle sıklıkla tercih edildiği anlaşılmış olup, deneysel yöntemlerde ise Dinamik Kesme Reometresi (DSR) cihazı ile yürütülen MSCR deneyinin yaygınlaştığı belirlenmiştir.</p> 2023-09-29T00:00:00+03:00 Telif Hakkı (c) 2023 OMÜ Mühendislik Bilimleri ve Teknolojisi Dergisi