İletişim

OMÜ Kurupelit Kampüsü
Kadın ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi (OKTAM)
55200 Atakum, Samsun
TÜRKİYE

Temel İletişim

Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Kadın ve Aile Araştırmaları Dergisi
Telefon (0362) 3121919-5375

Destek İletişim

Kadın ve Aile Araştırmaları Dergisi