Yeni Sayı

Cilt 3 Sayı 1 (2012): SPD
Yayınlanmış: 2021-12-20

Tüm sayı

Tüm Sayıları Göster

Dergi Adresi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/omuspd

Dergi Hakkında

Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 3 (üç) kez elektronik olarak yayımlanmaktadır. Derginin dili İngilizce ve Türkçedir. Dergi, spor bilimleri ile ilgili her alanda yapılan araştırma ve derleme makaleleri yayımlamaktadır. SPD; ULAKBİM tarafından oluşturulmuş olan Sosyal ve Beşeri Bilimler temel konu alanında yer almakta, TR DİZİN, EBSCO ve SOBIAD tarafından taranmaktadır.