Gönderiler

Bir gönderi yapmak için Girişe Gidiniz veya Kayıt yapın.

Başvuru Kontrol Listesi

Başvuru sürecünde yazarlar başvurularının aşağıdaki listedeki tüm maddelere uyduğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri döndürülecektir.
  • Gönderilen yazı daha önceden yayınlanmamış ve yayınlanmak üzere herhangi bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamıştır (Yazar Rehberi'nde detaylı açıklama verilmiştir).
  • Gönderi dosyası OpenOffice, Microsoft Word, RTF veya WordPerfect dokümanı dosyası biçimindedir.
  • Burada mevcut başvurular için URL'ler sağlanmıştır.
  • Metin tek satırlı, 10 punto, altı çizilme yerine italik olarak vurgulanmış (geçerli URL adresleri ile) ve tüm şekil, resim ve tablolar sayfa sonu yerine metin içinde uygun noktalara yerleştirilmiştir. Baskı için, resimlerin kaliteli kopyalarını ek dosya olarak gönderiniz. Gönderilen dosyanın boyutu çok fazla olur ise, sistem almayabilir. Böyle durumlarda yazıyı bölüp, diğer bölümleri ek dosya olarak tek, tek gönderebilirsiniz.
  • Buraya eklenen sitil ve bibliyografk gereksinimler Dergi Hakkında kısmındaki Yazar Rehberi'nden görülebilir.

Yazar Rehberi

Yazım Kuralları

 

Makalelerin web sayfasından sisteme yüklenmesi gerekmektedir ancak eğer sisteme yüklenme aşamasında bir sorun yaşanırsa e-posta yoluyla info@proponticajournal.com adresine de gönderilebilir. 

Propontica Dergisi’ne yayınlanmak üzere gönderilen makalenin başka bir dergi/kitapta yayınlanmamış ve yayınlanmak üzere başvurulmamış olması gerekmektedir. Propontica Dergisi’nde yayınlanacak makaleler de sayfa sınırlaması bulunmamaktadır. Ancak yayın editör kurulu çalışmanın niteliğini kaybetmeden kısaltılması yönünde görüş belirtebilir.

Başvuru formunda, yazar(lar)ın ad ve soyadıyla birlikte akademik unvanı, görev yaptığı kurumun adı, yazışma ve e-posta adresi ve telefon numaraları eksiksiz olarak belirtilmelidir. Yazarların makalelerinde kendilerine ait ORCID numarasının olması da zorunludur.

Propontica Dergisi’ne yayınlanmak üzere gönderilen makalelerin, derginin yazım kurallarına; yanı sıra, yazıldıkları dilin imla, noktalama ve genel kurallarına uygun olmaları beklenmektedir.

Propontica Dergisi’ne makalenizi göndermeden önce lütfen makalenizi aşağıdaki yazım kurallarına harfiyen uygun bir şekilde düzenleyiniz;

Yazılar Microsoft Word 2010 ve sonrası formatında yazılmalıdır. Makale metni A4 boyutunda, dört yandan 2,5 cm. boşluk bırakılarak, metin 12 punto, öz ve dipnotlarda 10 punto Times New Roman yazı fontu kullanılarak yazılmalıdır. Makale içerisinde bulunan Hellence ya da diğer özel karakterler için New Athena Unicode/Minion Pro Display veya Athena Ruby fontu kullanılmalıdır. New Athena Unicode yazı stili http://apagreekkeys.org/NAUdownload.html adresinden; Athena Ruby yazı stili https://www.doaks.org/resources/athena-ruby adresinden indirilebilir.

Makalelerde kullanılacak olan tüm resim, çizim ve harita gibi görsel veriler için sadece (fig.) kısaltması kullanılmalı ve figürlerin numaralandırılmasında süreklilik gözetilmelidir. Bu nedenle levha, resim, çizim, şekil ve harita gibi farklı ifade ve kısaltmalar kullanılmamalıdırlar. Makalede kullanılan tüm figürlerin metinden bağımsız olarak .jpeg veya .tiff formatında, en az 300 dpi çözünürlükte sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Makaleler Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılabilir. Makalede İngilizce ve Türkçe özet bulunmalıdır. Makalenin özeti çalışmanın amacını, kapsamını, yöntemini, sonuçlarını, öne çıkan yanlarını, özgün değerini açık bir şekilde yansıtmalı ve 200-300 kelime aralığında olmalıdır. Ayrıca makale özetlerinde 5 anahtar kelime kullanılmalıdır. Türkçe yazılan makalelerde en az 700 kelimelik yapılandırılmış İngilizce özet (Extended Abstract) bulunmalıdır.

Makalenin başlığı çalışmanın, içeriğini açık şekilde yansıtmalı ve büyük harflerle Times New Roman 12 punto yazı fontu kullanılarak yazılmalıdır. Makale içerisinde bulunan ara başlıklar ise küçük harf kullanılarak ve koyu (bold) Times New Roman 12 punto yazı fontu kullanılarak yazılmalıdır. Makalenin mutlaka bir sonuç bölümü olmalıdır. 

Dipnotlar her sayfanın altında, makalenin başından sonuna kadar sayısal süreklilik izlenecek şekilde verilmelidir. Kaynakça bölümü makalenin sonunda yer almalıdır.  Dipnotlar ve kaynaklar aşağıdaki kaynakça ve dipnot gösterim rehberine uygun bir şekilde verilmelidir.

Süreli yayınların kısaltmaları için AJA Abbreviations kullanılmalıdır (https://www.ajaonline.org/submissions/journals-series). Bu listede yer almayan süreli yayınların tam ismi yazılmalıdır.

KAYNAKÇA VE DİPNOT GÖSTERİM REHBERİ

Dipnot Gösterimi

Tek Yazarlı

Boardman 2001, 25.

 

İki Yazarlı

Sagona – Zimansky 2015, 26.

 

Üç veya daha fazla yazarlı

Blegen et. al. 1950, 59.

 

Bir yazarın aynı yılda yayınlanmış birden fazla yayınına atıf:

Philippson 1910a, 55.

Philippson 1910b, 32.

 

Antik (Yunan ve Latin) Yazarlar ve Eserleri

Strabon, XIII, 1, 4.

 

Corpuslar/Katalog Kitapları

BMC Mysia, 77-126.

 

Online kaynaklar

RPC, (https://rpc.ashmus.ox.ac.uk/search/browse?q=parion).

RPC IX, 374 (online).

 

Kaynakça Gösterimi

Tek yazarlı kitaplar

BOARDMAN 2001

Boardman, J., Yunan Heykeli Arkaik Dönem, İstanbul.

 

İki yazarlı kitaplar

COOK - DUPONT 1998         

Cook, R.M. - Dupont, P., East Greek Pottery, London.

 

Üç veya daha fazla yazarlı kitaplar

FOL et. al. 1986          

Fol, A. - Chichikova, M. - İvanov, T. – Teofilov, T., The Thracian Tomb near the Village of Sveshtari, Sofia.

 

Editörlü kitaplar 

MACKIL 2014           

Mackil, E., “Ethnos and Koinon”, A Companion to Ethnicity in the Ancient Mediterranean, (ed. J. McInerney), Oxford, 270-284.

 

Tek yazarlı makaleler

HASLUCK 1909        

Hasluck, F.W., “The Marmara Islands”, Journal of Hellenic Studies, 29, 6-18.

 

İki yazarlı makaleler

AKURGAL - BUDDE 1955    

Akurgal, E. - Budde, L., “Summary of Archaeological Work in Turkey, 1954”, Anatolian Studies 5, 13-23.

 

Üç veya daha fazla yazarlı makaleler

HERMARY et. al. 1986                                  

Hermary, A. - Cassimatis, H. - Vollkommer, R., “Eros”, LIMC III, I, 850-642.

 

Kongre ve Sempozyum Bildirileri

KELEŞ 2011

Keleş, V., “Parion History from Coins”, XIV International Numismatic Congress Proceedings, Glasgow 2009, London, 237-245.

 

Corpuslar/Katalog Kitapları

BMC Mysia                

British Museum Catalogues of Greek Coins: Mysia, Bologna.

 

Tez (Doktora & Yüksek Lisans)

BAŞARAN 1987        

Başaran, C., Anadolu Mimari Bezemeleri: Roma Çağı Lotus-Palmet Örgesi, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.

 

Çevirisi yapılmış yayınlar

RAMSAY 1960          

Ramsay, W.M., Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası, (trans. M. Pektaş), İstanbul.

 

Antik (Yunan ve Latin) Yazarlar ve Eserleri

STRABON                 

Geographika: Antik Anadolu Coğrafyası, Kitap: XII, XIII, XIV (trans. A. Pekman), İstanbul 2000.

 

Online kaynaklar

RPC

Roman Provincial Coinage, http://rpc.ashmus.ox.ac.uk/. Accessed 30 August 2021.

 

 

Etik İlkeler ve Yayın Politikası

 

Yazarların Etik Görevleri ve Sorumlulukları

Dergiye gönderilen yayın, orijinal bir çalışmayı içermeli, sözlü, poster veya özet formatları dışında başka bir dergi veya kitapta yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yazar(lar), derginin belirlenmiş olan ‘Yayın İlkeleri’ne uygun olarak makale göndermelidir.

Yazar(lar)ın gönderdikleri çalışmaların özgün olması beklenmektedir. Yazar(lar)ın başka çalışmalardan yararlanmaları veya başka çalışmaları kullanmaları durumunda eksiksiz ve doğru bir biçimde atıfta bulunmaları ve/veya alıntı yapmaları gerekmektedir ve kamuya açık bilgi kaynaklarının yer aldığı referanslar içermelidir.

Yazarlar, çalışmanın yürütülmesine veya yorumlanmasına önemli katkıda bulunanlarla sınırlı olmalıdır. Çalışmanın oluşturulmasında içeriğe bilimsel ve entelektüel açıdan katkı sağlamayan kişiler, yazar olarak belirtilmemelidir. İlgili yazar, çalışmaya dahil olan tüm araştırmacıların ortak yazar olarak belirlendiği, tüm ortak yazarların makalenin son versiyonunu görüp onayladığı ve yayın için gönderilmesini kabul ettiği konusunda sorumludur.

Yazarlar çalışmalarını aynı anda birden fazla derginin başvuru sürecinde bulunduramaz. Her bir başvuru önceki başvurunun tamamlanmasını takiben başlatılabilir. Başka bir dergide yayınlanmış çalışma gönderilemez.

Yayınlanmak üzere gönderilen tüm çalışmaların varsa çıkar çatışması teşkil edebilecek durumları ve ilişkileri açıklanmalıdır.

Makale yazarın yüksek lisans/doktora tezinden ya da bir projeden üretilmişse belirtilmelidir.

Destek alınarak yürütülen araştırmalar sonucu yapılan yayınlarda destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile bunların katkıları belirtilmelidir.

Yazar(lar) kullanılan verilerin kullanım haklarına, araştırma/analizlerle ilgili gerekli izinlere sahip olduklarını veya deney yapılan deneklerin rızasının alındığını gösteren belgeye sahip olmalıdır.

Yazar(lar)ın yayınlanmış, erken görünüm veya değerlendirme aşamasındaki çalışmasıyla ilgili bir yanlış ya da hatayı fark etmesi durumunda, dergi editörünü veya yayıncıyı bilgilendirme, düzeltme veya geri çekme işlemlerinde editörle işbirliği yapma yükümlülüğü bulunmaktadır.

 

Editörlerin Etik Görevleri ve Sorumlulukları

Editörler Kurulu, kör hakemlik, değerlendirme süreci, etik ilkeler gibi dergi politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasını sağlamalıdır.

Gönderilen her makaleden, Editörler Kurulu sorumludur. Editörlerin alacağı tüm kararlar diğer kişi ve kuruluşlardan bağımsızdır.

Editörler Kurulu, dergi yayım sürecinde bilimsel olmayan içeriklere, intihale, atıf hatalarına karşı önlem almalıdır.

Editörler Kurulu, her makaleye ait hakemler ile yazışmaların kayıtlarını veya dergi ile ilgili yazışmaları elektronik olarak saklamalıdır.

Editörler, yazarların makalelerinin durumuna ilişkin bilgi talebi olduğunda çift taraflı kör hakemlik sürecini bozmayacak şekilde yazarlara makalelerinin durumuna ilişkin bilgi vermelidir.

Editörler, makalelerin özgün olmasına, bilim dünyasına katkı sağlamasına, araştırma yönteminin geçerli olmasına ve derginin amaç ve kapsamına uygunluğuna dikkat etmelidir.

Editörler her makalenin hakemini uzmanlık alanlarını göz önünde bulundurarak seçer, makalenin yansız ve süresi içinde değerlendirilmesini sağlamalıdır.

Editörler, akademik ve bilimsel olmayan değerlendirmelere müdahale etmelidir.

Editörler, makalelerin fikri mülkiyet hakkını korumalıdır.

 

Hakemlerin Etik Görevleri ve Sorumlulukları

Sadece uzmanlık alanı ile ilgili çalışma değerlendirmeyi kabul etmelidir.

Tarafsızlık ve gizlilik içerisinde değerlendirme yapmalıdır.

Makale konusu hakkında uzman olmayan veya verilen sürede makaleyi incelemeyi tamamlayamayacak olan hakemler bu durumu editöre bildirmelidir. Ayrıca değerlendirme sürecinde çıkar çatışması ile karşı karşıya olduğunu düşünürse, çalışmayı incelemeyi reddederek, dergi editörünü bilgilendirmelidir.

Gizlilik ilkesi gereği inceledikleri çalışmaları değerlendirme sürecinden sonra imha etmelidir. İnceledikleri çalışmaların sadece nihai versiyonlarını ancak yayınlandıktan sonra kullanabilir.

Değerlendirmeyi nesnel bir şekilde sadece çalışmanın içeriği ile ilgili olarak yapmalıdır. Milliyet, cinsiyet, dini inançlar, siyasal görüş ve ticari kaygıların değerlendirmeye etki etmesine izin vermemelidir.

Değerlendirmeyi yapıcı ve nazik bir dille yapmalıdır. Düşmanlık, iftira ve hakaret içeren aşağılayıcı kişisel yorumlar yapmamalıdır.

Değerlendirmeyi kabul ettikleri çalışmayı zamanında ve yukarıdaki etik sorumluluklarda gerçekleştirmelidir.

 

Etik Kuralların İhlali

Propontica Dergisi Yayın Kurulu; incelenmekte olan veya yayınlanan bir makaleye ilişkin telif hakkı ve intihal şüphesi oluşması durumunda, makale hakkında inceleme başlatmakla yükümlüdür. Değerlendirme aşamasında bir makaleye ilişkin telif hakkı ve intihal olduğu tespit edilirse makalenin değerlendirme süreci sonlandırılır ve makale yazara iade edilir. Yayınlanan bir makalede telif hakkı ve intihal tespit edilmesi durumunda ise makale geri çekilir.

 

İntihal Politikası

Propontica Dergisi, bilerek ya da bilmeyerek yapılan herhangi bir etik ihlal veya intihal eylemine kesinlikle karşıdır. Dergiye gönderilen makaleler öncelikle editör ve yayın kurulu tarafından söz konusu kriterler çerçevesinde incelenip uygun bulunduktan sonra, iThenticate veya Turnitin programı yardımıyla “intihal” taramasından geçirilir. Bibliyografya, referanslar ve katalog kısmı hariç tutularak, makalenin gövde metni için yapılan tarama neticesinde, rapordaki benzerlik oranını %10’u geçen makaleler yayına kabul edilmez. Ancak yayın kurulu gerekli gördüğü durumlarda alana katkı sağlayacağı özgün olduğunu düşündüğü benzerlik oranı %10 ile %30 arasındaki makaleler için yazarla iletişim kurarak benzerlik oranının %10’un altına düşürülmesi koşuluyla yayına kabul edilmesini sağlayabilir. Ancak benzerlik oranı %30 oranını aşan çalışmalar, özgünlük ve alana katkı açısından zayıf olduğu değerlendirilerek reddedilir.

 

Çift Kör Hakemlik

İntihal kontrolünden sonra, uygun olan makaleler Editör Kurulu tarafından orijinallik, metodoloji, işlenen konunun önemi ve dergi kapsamı ile uyumluluğu açısından değerlendirilir. Bu süreçten sonra editörler makalelerin, bilimsel danışma ve yayın kurulundaki konuyla ilgili uzmanlar tarafından belirlenecek hakemler tarafından, adil bir şekilde çift taraflı kör hakemlikten geçmesini sağlar. Editör kurulu, Propontica dergisine yayınlanması için gönderilen yazının ön inceleme aşamasının olumlu sonuçlanmasının ardından yazıyı yayın kurulu içinden veya yayın kurulu tarafından belirlenen yurtiçinden ve/veya yurtdışından en az iki en fazla üç hakemin değerlendirmesine sunmakla sorumludur. Hakem raporları sonrası yayınlaması konusunda en az iki hakemden olumlu görüş verilen çalışmaların dizgi ve redaksiyon işlemleri editör kurulu kontrolünde yapılarak makale yayına hazır hale getirilir.

 

Geri Çekmeler

Bulguların uygun referans, izin veya gerekçe olmaksızın daha önce başka bir yerde yayınlandığına dair açık kanıt varsa, eser intihal ise ya da çalışma etik olmayan araştırmayı rapor ediyorsa makale geri çekilir.

Yazarlar, önemli bilimsel hatalar keşfettiklerinde geri çekmeler yayınlanabilir; diğer durumlarda, Editörler veya Yayın Kurulu geri çekmenin uygun olduğu sonucuna varabilir. Her durumda, geri çekme eyleminin nedeni ve karardan kimin sorumlu olduğu belirtilir.

 

Fikri Mülkiyet Sorumlulukları Beyanı

Propontica Dergisi, bilimsel çalışmalara yer veren bir dergidir. Fikri mülkiyet hakları yazarlar tarafından korunur. Propontica Dergisi, makalelerini gönderen yazarların uyması gereken etik kurallar hakkında açıkça tanımlanmış bir beyana sahiptir ve her makale titiz bir hakem değerlendirme sürecinden geçer. Bu nedenle her bilimsel dergi gibi Propontica Dergisi de yayınladığı makalelerdeki her ifadenin doğruluğunu veya makalenin hiçbir kısmının önceki bir çalışmadan uygunsuz bir şekilde kopyalanmadığını garanti edemez. Propontica Dergisi, yayınlanan her çalışmanın haklarını ve ortaya atılan iddiaların geçerliliğini çözmek için büyük ölçüde bilimsel topluluğa ve yazarlara güvenmektedir. Propontica, dergi rolüyle, hukuki kapsamına giren bir konu ortaya çıktığında hızlı ve kararlı bir şekilde hareket eder.

 

Şikayetler ve Geribildirim

Şikâyet ve geri bildirimler info@proponticajournal.com  mail adresine iletilebilir. Okuyuculardan gelen şikayetler varsa, makalenin yayınlanma tarihinden itibaren 1 ay içinde cevap verilecektir.

Geri bildirim, okuyuculardan rapor edilen sonuçlar veya yayınlanan bir makalede kullanılan yöntemler hakkında kısa mektuplardır. Geri bildirim alındığında, yazarlar ve mümkünse Yorum ve Cevap kısımlarıyla birlikte paylaşılacaktır. Şikayetler ve Geribildirimler, Editörün takdirine bağlı olarak hakem incelemesine tabi tutulabilir.

 

Etik Olmayan Bir Durumla Karşılaşırsanız

Propontica Dergisi’nde yukarıda bahsedilen etik sorumluluklar dışında etik olmayan bir davranış veya içerikle karşılaşırsanız lütfen Propontica Dergisi editörleri ile iletişime geçiniz.

 

Yayın Politikası

Propontica Dergisi hiçbir kurum ve kuruluş ile organik bir bağı bulunmayan, yılda iki kez yayınlanan, uluslararası hakemli bir e-Dergidir. Dergi kapsamında gerekli görüldüğü takdirde özel sayı(lar) da yayınlanabilir.

Dergide yayınlanan makalelerin bilimsel ve hukuki sorumluluğu tamamen yazar(lar)ına ait olup, bu konuda dergi ve editörler sorumlu tutulamaz.

Yazarlar, kullandıkları kaynak ve materyallerin (resim, çizim, grafik etc.) telif hakkı ve kullanım izinlerini kontrol etmekle sorumludur. Propontica Dergisi, telif hakları konusunda doğacak sıkıntılardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Yazar(lar) bu konuda sorumluluğu kabul etmiş olurlar.

 

Açık Erişim Politikası

Propontica Dergisi, açık kaynak erişim politikasını (Open Access) benimsemektedir. Kullanıcılar, dergide yayınlanan makalelerin tamamını tam metin olarak okuyabilir, indirebilir, makalelerin çıktısını alabilir ve kaynak göstermek suretiyle bilimsel çalışmalarında bu makalelerden faydalanabilir. Bunun için yayıncıdan ve yazar(lar)dan izin almasına gerek yoktur.

 

Değerlendirme Sonucuna İtiraz

Yazarlar, Propontica Dergisi tarafından değerlendirilen makalelerin Yayın Kurulu ve Bilim Kurulu görüşlerine itiraz etme hakkını saklı tutar. Yazarlar, çalışmalarının değerlendirme sonucuna ilişkin itiraz gerekçelerini info@proponticajournal.com  adresine göndermelidir. İtirazlar Yayın Kurulu tarafından incelenir ve en geç bir ay içinde yazarlara olumlu veya olumsuz cevap verilir. Yazarların itirazları olumlu bulunursa, Yayın Kurulu yeni hakemler atar ve değerlendirme sürecini yeniden başlatır.

 

Ücret Politikası

 

Propontica Dergisi, yayınlanmak üzere gönderilen makalelerden, editoryal süreç, hakem değerlendirme süreci ve yayın aşaması dahil hiçbir ücret talep etmez.

Articles

Section default policy

Gizlilik Beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. Diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmaycaktır.