Yazım Kuralları

Yazım Kuralları

 

Makalelerin web sayfasından sisteme yüklenmesi gerekmektedir ancak eğer sisteme yüklenme aşamasında bir sorun yaşanırsa e-posta yoluyla info@proponticajournal.com adresine de gönderilebilir. 

Propontica Dergisi’ne yayınlanmak üzere gönderilen makalenin başka bir dergi/kitapta yayınlanmamış ve yayınlanmak üzere başvurulmamış olması gerekmektedir. Propontica Dergisi’nde yayınlanacak makaleler de sayfa sınırlaması bulunmamaktadır. Ancak yayın editör kurulu çalışmanın niteliğini kaybetmeden kısaltılması yönünde görüş belirtebilir.

Başvuru formunda, yazar(lar)ın ad ve soyadıyla birlikte akademik unvanı, görev yaptığı kurumun adı, yazışma ve e-posta adresi ve telefon numaraları eksiksiz olarak belirtilmelidir. Yazarların makalelerinde kendilerine ait ORCID numarasının olması da zorunludur.

Propontica Dergisi’ne yayınlanmak üzere gönderilen makalelerin, derginin yazım kurallarına; yanı sıra, yazıldıkları dilin imla, noktalama ve genel kurallarına uygun olmaları beklenmektedir.

Propontica Dergisi’ne makalenizi göndermeden önce lütfen makalenizi aşağıdaki yazım kurallarına harfiyen uygun bir şekilde düzenleyiniz;

Yazılar Microsoft Word 2010 ve sonrası formatında yazılmalıdır. Makale metni A4 boyutunda, dört yandan 2,5 cm. boşluk bırakılarak, metin 12 punto, öz ve dipnotlarda 10 punto Times New Roman yazı fontu kullanılarak yazılmalıdır. Makale içerisinde bulunan Hellence ya da diğer özel karakterler için New Athena Unicode/Minion Pro Display veya Athena Ruby fontu kullanılmalıdır. New Athena Unicode yazı stili http://apagreekkeys.org/NAUdownload.html adresinden; Athena Ruby yazı stili https://www.doaks.org/resources/athena-ruby adresinden indirilebilir.

Makalelerde kullanılacak olan tüm resim, çizim ve harita gibi görsel veriler için sadece (fig.) kısaltması kullanılmalı ve figürlerin numaralandırılmasında süreklilik gözetilmelidir. Bu nedenle levha, resim, çizim, şekil ve harita gibi farklı ifade ve kısaltmalar kullanılmamalıdırlar. Makalede kullanılan tüm figürlerin metinden bağımsız olarak .jpeg veya .tiff formatında, en az 300 dpi çözünürlükte sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Makaleler Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılabilir. Makalede İngilizce ve Türkçe özet bulunmalıdır. Makalenin özeti çalışmanın amacını, kapsamını, yöntemini, sonuçlarını, öne çıkan yanlarını, özgün değerini açık bir şekilde yansıtmalı ve 200-300 kelime aralığında olmalıdır. Ayrıca makale özetlerinde 5 anahtar kelime kullanılmalıdır. Türkçe yazılan makalelerde en az 700 kelimelik yapılandırılmış İngilizce özet (Extended Abstract) bulunmalıdır.

Makalenin başlığı çalışmanın, içeriğini açık şekilde yansıtmalı ve büyük harflerle Times New Roman 12 punto yazı fontu kullanılarak yazılmalıdır. Makale içerisinde bulunan ara başlıklar ise küçük harf kullanılarak ve koyu (bold) Times New Roman 12 punto yazı fontu kullanılarak yazılmalıdır. Makalenin mutlaka bir sonuç bölümü olmalıdır. 

Dipnotlar her sayfanın altında, makalenin başından sonuna kadar sayısal süreklilik izlenecek şekilde verilmelidir. Kaynakça bölümü makalenin sonunda yer almalıdır.  Dipnotlar ve kaynaklar aşağıdaki kaynakça ve dipnot gösterim rehberine uygun bir şekilde verilmelidir.

Süreli yayınların kısaltmaları için AJA Abbreviations kullanılmalıdır (https://www.ajaonline.org/submissions/journals-series). Bu listede yer almayan süreli yayınların tam ismi yazılmalıdır.

KAYNAKÇA VE DİPNOT GÖSTERİM REHBERİ

Dipnot Gösterimi

Tek Yazarlı

Boardman 2001, 25.

 

İki Yazarlı

Sagona – Zimansky 2015, 26.

 

Üç veya daha fazla yazarlı

Blegen et. al. 1950, 59.

 

Bir yazarın aynı yılda yayınlanmış birden fazla yayınına atıf:

Philippson 1910a, 55.

Philippson 1910b, 32.

 

Antik (Yunan ve Latin) Yazarlar ve Eserleri

Strabon, XIII, 1, 4.

 

Corpuslar/Katalog Kitapları

BMC Mysia, 77-126.

 

Online kaynaklar

RPC, (https://rpc.ashmus.ox.ac.uk/search/browse?q=parion).

RPC IX, 374 (online).

 

Kaynakça Gösterimi

Tek yazarlı kitaplar

BOARDMAN 2001

Boardman, J., Yunan Heykeli Arkaik Dönem, İstanbul.

 

İki yazarlı kitaplar

COOK - DUPONT 1998         

Cook, R.M. - Dupont, P., East Greek Pottery, London.

 

Üç veya daha fazla yazarlı kitaplar

FOL et. al. 1986          

Fol, A. - Chichikova, M. - İvanov, T. – Teofilov, T., The Thracian Tomb near the Village of Sveshtari, Sofia.

 

Editörlü kitaplar 

MACKIL 2014           

Mackil, E., “Ethnos and Koinon”, A Companion to Ethnicity in the Ancient Mediterranean, (ed. J. McInerney), Oxford, 270-284.

 

Tek yazarlı makaleler

HASLUCK 1909        

Hasluck, F.W., “The Marmara Islands”, Journal of Hellenic Studies, 29, 6-18.

 

İki yazarlı makaleler

AKURGAL - BUDDE 1955    

Akurgal, E. - Budde, L., “Summary of Archaeological Work in Turkey, 1954”, Anatolian Studies 5, 13-23.

 

Üç veya daha fazla yazarlı makaleler

HERMARY et. al. 1986                                  

Hermary, A. - Cassimatis, H. - Vollkommer, R., “Eros”, LIMC III, I, 850-642.

 

Kongre ve Sempozyum Bildirileri

KELEŞ 2011

Keleş, V., “Parion History from Coins”, XIV International Numismatic Congress Proceedings, Glasgow 2009, London, 237-245.

 

Corpuslar/Katalog Kitapları

BMC Mysia                

British Museum Catalogues of Greek Coins: Mysia, Bologna.

 

Tez (Doktora & Yüksek Lisans)

BAŞARAN 1987        

Başaran, C., Anadolu Mimari Bezemeleri: Roma Çağı Lotus-Palmet Örgesi, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.

 

Çevirisi yapılmış yayınlar

RAMSAY 1960          

Ramsay, W.M., Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası, (trans. M. Pektaş), İstanbul.

 

Antik (Yunan ve Latin) Yazarlar ve Eserleri

STRABON                 

Geographika: Antik Anadolu Coğrafyası, Kitap: XII, XIII, XIV (trans. A. Pekman), İstanbul 2000.

 

Online kaynaklar

RPC

Roman Provincial Coinage, http://rpc.ashmus.ox.ac.uk/. Accessed 30 August 2021.