Adölesan Erkek Futbolcuların Alt Ekstremite Morfometrik Karakteristiklerinin Değerlendirilmesi

Futbolcularda Alt Ekstremite Morfometrik İncelemesi

Yazarlar

  • Selen YILMAZ
  • Engin Çiftcioğlu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı
  • Cem KOPUZ Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Kütahya, Türkiye

Anahtar Kelimeler:

Pes planus, futbol, antropometri, adölesan

Özet

Futbolun ve alınan sosyodemografik bilgilerin katılımcılar üzerinde yapısal etkinliğini antropometrik ölçümler kullanarak kontrol etmek ve futbolun pes planus üzerindeki etkisini belirli teknikler kullanılarak tespit etmektir.

Çalışmaya katılmayı kabul eden 120 katılımcının sosyodemografik bilgileri (yaş, ayak numarası, boy, kilo, BMI), antropometrik ölçüm değerleri (alt ekstremite total uzunluk, uyluk uzunluğu, bacak uzunluğu, ayak uzunluğu, diz çevre ölçümü, bacak çevre ölçümü, ayak bileği çevre ölçümü) kaydedildi. Grivas Klasifikasyon Sistemi, Staheli İndeksi, Clarke açısı değerleri alınan ayak izi yöntemi ile hesaplanarak değerlendirildi.

Futbol oynayan katılımcıların (n=64) yaş ortalaması 11,50 değerindeyken kontrol grubunun (n=56) yaş ortalaması 11,00’dır. Futbol oynayan ve futbol oynamayan katılımcılar arasında diz çevre ölçümü, bacak çevre ölçümü, ayak bileği çevre ölçümü değerlerine bakıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05). Bu iki grup arasında ise alt ekstremite total uzunluğu, uyluk uzunluğu, bacak uzunluğu, ayak uzunluğu değerlerine bakıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0,05). İki gruptan da alınan ayak izi yöntemi ile ölçülen Grivas Klasifikasyon Sistemi, Staheli İndeksi, Clarke açısı değerlerine bakıldığında istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05).

Çalışmamızın sonuçlarına göre futbolun pes planus üzerinde etkisi yoktur. Futbol boy, alt ekstremite total uzunluğu, uyluk uzunluğu, bacak uzunluğu, ayak uzunluğunu etkilemektedir.

Yazar Biyografisi

Selen YILMAZ

OMÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Araştırma Görevlisi

Referanslar

Kaynaklar

Cacciari, E., et al., Effects of sport (football) on growth auxological, anthropometric and hormonal aspects. European journal of applied physiology and occupational physiology, 1990. 61: p. 149-158.

Taşkınalp, O., M. Yaprak, and İ. Toksöz, Erkek futbolcuların bazı antropometrik özellikleri. Balkan Medical Journal, 1995. 1995(1).

Kulkarni, G.S., Textbook of Orthopedics and Trauma. second ed. Vol. 4. 2008, New Delhi, India: Jaypee Brothers Medical Publishers 3145-3151.

Civan, M. and M. Çakmak, Ayak bileği deformiteleri ve tedavi yöntemleri. TOTBİD Dergisi, 2020. 19: p. 247-260.

Vergara-Amador, E., et al., Prevalence of flatfoot in school between 3 and 10 years. Study of two different populations geographically and socially. Colombia medica, 2012. 43(2): p. 141-146.

Evans, A.M., The paediatric flat foot and general anthropometry in 140 Australian school children aged 7-10 years. Journal of foot and ankle research, 2011. 4: p. 1-8.

Rao, U.B. and B. Joseph, The influence of footwear on the prevalence of flat foot. A survey of 2300 children. The Journal of bone and joint surgery. British volume, 1992. 74(4): p. 525-527.

Yalçın, N., et al., Medial longitudinal arkın değerlendirilmesi: dinamik plantar basınç ölçüm sistemi ile radyografik yöntemlerin karşılaştırılması. Acta Orthop Traumatol Turc, 2010. 44(3): p. 241-5.

Erkuş, S. and Ö. Kalenderer, Pes planovalgus. Pes Plan, 2017. 16: p. 413-25.

Gün, K., M. Sarıdoğan, and Ö. Uysal, Pes Planus Tanısında Ayak İzi ve Radyografik Ölçüm Yöntemlerinin Korelasyonu. Turkish Journal of Physical Medicine & Rehabilitation/Turkiye Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon Dergisi, 2012. 58(4).

Dowling, A.M., J.R. Steele, and L.A. Baur, Can static plantar pressures of prepubertal children be predicted by inked footprints? Journal of the American Podiatric Medical Association, 2004. 94(5): p. 429-433.

Staheli, L., A survey of eight hundred and eighty-two feet in normal children and adult. The Journal of Bone and Joint Surgery, 1987. 69: p. 426-428.

En, E., Farklı spor branşlarındaki elit sporcular ve sedanterlerde postür analizi. 2014, Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Bilim, A.S., C. Çetinkaya, and A. Dayı, 12-17 yaş arası spor yapan ve spor yapmayan öğrencilerin fiziksel uygunluklarının incelenmesi. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 2016. 7(2): p. 53-60.

Gündüz, E., Ergenlik Döneminde Futbol Oynayan Sporcuların Sportif Performans Düzeylerinin İncelenmesi. 2017, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Alemdağ, S., Trabzon ilinde yaz dönemi boyunca yüzme ve basketbol kursuna katılan 8-15 yaş arası çocukların vücut ölçülerinin, herhangi bir kursa katılmayan yaşıtlarıyla karşılaştırılması. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Anatomi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans, YÖK Tez Tarama Merkezi, Tez Künye, 2009(266740).

Şahin, M., et al., Taekwondo sporu yapan 7 ve 8 yaşlarındaki erkek çocukların bazı fiziksel ve antropometrik ölçümlerinin incelenmesi. 2011.

Akçakaya, İ., Trakya Üniversitesi futbol, atletizm ve basketbol takımlarındaki sporcuların bazı motorik ve antropometrik özelliklerinin karsılastırılması. 2009, Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Kurt, E., 6-10 Yaş Arası Spor Yapan ve Yapmayan Ilkokul Öğrencilerinin Bazı Antropometrik ve Motorik Özelliklerinin Incelenmesi. 2018, Bursa Uludag University (Turkey).

Sarıalioğlu, N., Milli ve amatör tekvandocuların statik ayak izleri üzerine karşılaştırmalı morfometrik çalışma. 2012.

Sakallı, G., S. Özgür, and T. Varol, Erişkin Kadınlarda Harris-Beath Yöntemi ile Elde Edilen Ayak İzlerinin Analizi: Plantar İndeksler Üzerinden Pes Planus Değerlendirmesi. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2021. 8(4): p. 644-648.

Yayınlanmış

30.08.2023

Nasıl Atıf Yapılır

YILMAZ, S. ., Çiftcioğlu, E., & KOPUZ, C. (2023). Adölesan Erkek Futbolcuların Alt Ekstremite Morfometrik Karakteristiklerinin Değerlendirilmesi: Futbolcularda Alt Ekstremite Morfometrik İncelemesi. Ondokuzmayıs Tıp Dergisi, 2(1), 11–16. Geliş tarihi gönderen https://ojs.omu.edu.tr/index.php/tipdergi/article/view/110

Sayı

Bölüm

##section.default.title##