Nükleoplasti sonrasında spondilodiskitis gelişimi: İki olgunun sunumu

Spondylodiscitis development after nucleoplasty: Presentation of 2 cases

Yazarlar

  • Vaner KÖKSAL Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Cerrahisi Anabilimdalı
  • Cem DEMİREL
  • Ahmet KARKUCAK
  • Hakan NURATA

Anahtar Kelimeler:

Nükleoplasti- Komplikasyon- postoperatif diskitis- spondilodiskit

Özet

Nükleoplasti; diskojenik ağrıya neden olan geniş tabanlı disk çıkıntısının tedavisinde intradiskal basıncı azaltmak için kullanılan intradiskal ısıtma yöntemidir. İşlem sonrası hastalarda sinir kökü yaralanması, dural hasar, enfeksiyon gibi komplikasyonlar bildirilmiştir. Her iki olgu da nükleoplasti işleminden haftalar sonra şiddetli bel ağrısı ile başvurdu. Hastaların nörolojik defisiti olmamasına rağmen fiziksel hareketlerinde ciddi kısıtlılık vardı. En ufak bir sarsıntıda daha yoğun hale gelen bel ağrısı görüldü. Radyolojik olarak, MR görüntülerinde intervertebral disk alanında enfeksiyonla ilişkili bir değişiklik tespit edildi. Başlangıçta abse drenajı bir hastada uzak lateral yaklaşımla, ikincisinde ise paramedian yaklaşımla yeterliydi. Paramedian abse drenajı uygulanan hastada iyatrojenik instabilite nedeniyle takip eden ayın sonunda posterior vertebral stabilizasyon gerekti. Minimal invaziv olduğu düşünülen nükleoplasti gibi perkütan bir tekniğin spondilodiskit şeklinde ciddi bir enfeksiyona neden olabileceğini 2 olgu bildirisi ile vurgulamak istedik.

Anahtar Kelimeler: nükleoplasti, komplikasyon, post-operatif diskitis, spondilodiskit

Abstract

Nucleoplasty; is an intradiscal warming method used to reduce intradiscal pressure in the treatment of wide-based disc protrusion causing discogenic pain. Complications such as nerve root injury, dural damage, and infection have been reported in patients after the procedure. Both cases presented with severe low back pain weeks after the nucleoplasty procedure. Although the patients did not have neurological deficits, there was a severe limitation in their physical movements. Low back pain, which became more intense at the slightest jolt, was observed. Radiologically, an infection-related change in intervertebral disc space was detected with MR images. Initially, abscess drainage was sufficient in one patient with a far lateral approach alone and in the second with a paramedian approach. Posterior vertebral stabilization was required at the end of the following month due to iatrogenic instability in the patient who underwent paramedian abscess drainage. We wanted to emphasize with 2 case reports that a percutaneous technique such as nucleoplasty, which is considered to be minimally invasive, can cause a serious infection in the form of spondylodiscitis.

Keywords: nucleoplasty, complication, post-operative discitis, spondylodiscitis

Referanslar

Ahn Y, Lee SH. Postoperative spondylodiscitis following transforaminal percutaneous endoscopic lumbar discectomy: clinical characteristics and preventive strategies. Br J Neurosurg. 2012 Aug; 26(4):482-6. doi: 10.3109/02688697.2011.650739. Epub 2012 Feb 8. PMID: 22316067.

Alfred TO, Michael G K. Single-stage debridement and instrumentation for pyogenic spinal infections. Neurosurg Focus. 2004; 17 (6):E5.

Alfredo QH, Peter J, Richard J, William SR, Philip RW, General principles in the medical and surgical management of spinal infections: a multidisciplinary approach. Neurosurg Focus. 2004; 17 (6):E1.

Aydın AL, Aydın ÖA, Toplamaoğlu H: Postoperatif İntervertebral Mesafe Enfeksiyonları. Türk Nöroşirürji Dergisi. 2004; 14 (3), 158-165.

Kucuk A, Karademir M, Tumturk A, Ulutabanca H, Ercal BD, Senol S, Menku A. Surgical Strategies for Spondylodiscitis due to Lumbar Disc Surgery. Turk Neurosurg. 2017; 27(1):95-98. doi: 10.5137/1019-5149.JTN.14234-15.1. PMID: 27560533.

Di Martino A, Papapietro N, Lanotte A, Russo F, Vadalà G, Denaro V. Spondylodiscitis: standards of current treatment. Curr Med Res Opin. 2012 May;28(5):689-99. doi: 10.1185/03007995.2012.678939. Epub 2012 Apr 5. PMID: 22435926.

Vijay Singh, MD, Chandur Piryani, MD, Katherine Liao, MD and Sarah Nieschulz; Percutaneous Disc Decompression Using Coblation (NucleoplastyTM) in the Treatment of Chronic Discogenic Pain: Pain Physician, Volume 5, Number 3, pp 250 - 259: 2002,;American Society of Interventional Pain Physicians

Safran O, Rand N, Kaplan L, et al: Sequential or simultaneous, same-day anterior decompression and posterior stabilization in the management of vertebral osteomyelitis of the lumbar spine. Spine 23: 1885 – 1890, 1998

Chen WH, Jiang LS, Dai LY. Surgical treatment of pyogenic vertebral osteomyelitis with spinal instrumentation. Eur Spine J. 2007 Sep;16(9):1307-16. doi: 10.1007/s00586-006-0251-4. Epub 2006 Nov 15. PMID: 17106664; PMCID: PMC2200751.

Köksal V. Şant enfeksiyonları. Türk Nöroşirürji Dergisi. 2013; 23 (2), 208-215.

Yayınlanmış

30.06.2022

Nasıl Atıf Yapılır

KÖKSAL, V., DEMİREL, C. ., KARKUCAK, A., & NURATA, H. . (2022). Nükleoplasti sonrasında spondilodiskitis gelişimi: İki olgunun sunumu : Spondylodiscitis development after nucleoplasty: Presentation of 2 cases. Ondokuzmayıs Tıp Dergisi, 1(1). Geliş tarihi gönderen https://ojs.omu.edu.tr/index.php/tipdergi/article/view/25

Sayı

Bölüm

##section.default.title##