Femur kırığı ile prezente olan dev kalsifiye menengioma: Olgu sunumu

Giant calcified meningioma presenting with fracture of the femur: A case report

Yazarlar

  • Vaner KÖKSAL Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Cerrahisi Anabilimdalı
  • Cem DEMİREL
  • Ahmet KARKUCAK
  • Hakan NURATA
  • Birol Bayraktar

Anahtar Kelimeler:

femur kırığı- kalsifiye menengioma- serebral ödem- hemiparezi

Özet

Meningiomlar meninkslerden köken alarak oluşan tümörlerdir ve tüm beyin tümörlerinin %13-26’ını oluştururlar. Genellikle 40-60 yaşları arasında ve kadınlarda daha sık görülürler. Meninkslerin bulunduğu her yerde büyüyebilirler ve büyüme yerine göre adlandırılırlar. Çok yavaş büyüdüklerinden, çevrelerindeki anatomik yapıya direkt veya ödeme sekonder kitle etkisi oluşturana kadar herhangi bir klinik belirti oluşturmayabilirler. 78 yaşında bir kadın, evde basit bir düşüşün ardından şiddetli sağ kalça ağrısıyla acil servise sevk edildi. Birkaç aydır yürüme ve duruş bozuklukları ile uyku süresinde uzama şikayetleri yaşıyordu. Baş ağrısı yoktu. Direkt grafide sağ femur başında bir kırık vardı. Bilgisayarlı beyin tomografisinde, muhtemelen duramater kaynaklı ve serebral frontal lobu dolduran, dev boyutlu menenjiyom ile uyumlu, tamamen kalsifiye bir kitle saptandı. Meningioma bağlı oluşan serebral ödem motor korteksi etkileyerek vücud sağ yarısında kuvvet kaybına neden oldu. Hasta bu nedenle femur kırığı ile prezente olmuştur. Tama yakın masif kalsifiye olmuş menengiomalarda büyüme devam etmektedir ve frontal serebral korteks üzerinde oluşturduğu peritümöral ödem posteriora doğru ilerleyerek parietal serebral korteksdeki motor alanı etkiyebilir.

Anahtar Kelimeler: Femur kırığı, hemiparezi, kalsifiye menengioma, serebral ödem

Abstract

Meningiomas are tumors originating from the meninges and constitute %13-26 of all brain tumors. They are more common in women between the ages of 40-60. They can grow where the meninges are located and are named according to the place of growth. Since they grow very slowly, they may not cause any clinical symptoms until they have a direct or edema-secondary mass effect on the surrounding anatomical structure. A 78-year-old female was referred to emergency department with severe right hip pain after a simple fall at home. She has been suffering gait and posture disturbances and increase time of sleep since few months. She does not have headache. On direct graphy ther was a fracture on right femur head. Her cranial computed tomography revealed a totally calcified giant mass, possibly originating from duramatter,and filling the cerebral frontal lobe, compatible with meningioma. The cerebral edema caused by the meningioma affected the motor cortex, causing a loss of strength in the right half of the body. The patient therefore presented with a fracture of the femur. The growth of meningiomas that are almost completely calcified continues, and the peritumoral edema created on the frontal cerebral cortex may progress posteriorly and affect the motor area in the parietal cerebral cortex.

Keywords: Calcified menengioma, cerebral edema, femur fracture, hemiparesis

Referanslar

Mumoli, N., Pulerà, F., Vitale, J., & Camaiti, A. (2013). Frontal lobe syndrome caused by a giant meningioma presenting as depression and bipolar disorder. Singapore Med J, 54(8), e158-9.

Hastürk, A. E., Basmacı, M., Canbay, S., Ertan, F., Pak, I., & Arda, K. (2011). İntrakranial meningiomlar: 56 vakanın analizi. Türk Nöroşirurji Dergisi, 21(1), 1-7.

Whittle, I. R., Smith, C., Navoo, P., & Collie, D. (2004). Meningiomas. The Lancet, 363(9420), 1535-1543.

Kaya S., Gönül E. (2011) Konveksite Meningiomları. Türk Nöroşirürji Dergisi, Cilt: 21, Sayı: 2, 102-105.

Erkılınç, G., Evrimler, Ş., Çerkeşli, Z. A. K., Çiriş, İ. M., Serdar, A., Oğuzoğlu, N. K., & Beyin, T. F. (2018) Menengiom olgularının histopatolojik alt tiplerinin, görüntüleme yöntemleri ve klinik bulgular ile ilişkisinin değerlendirilmesi Evaluation of the relationship between histopathological subtypes and imaging methods, clinical findings of meningioma cases. Smyrna tıp dergisi. 14-22.

McCutcheon IE, Flyvbjerg A, Hill H, et al. (2001) Antitumor activity of the growth hormone receptor antagonist pegvisomant against human meningiomas in nude mice. J Neurosurg 94(3): 487-92.

Koksal, V., Kayaci, S., Bedir, R., & Balik, G. (2016). Supratentorial Extraventricular Anaplastic Ependymoma Presented With Headache in Pregnancy: Case Report and Review of the Literature. Journal of Medical Cases, 7(7), 274-281.

Xu, Z., Su, C., & Xiao, Y. (2013). A massive calcification and ossification of the transverse sinus and the neighbouring dura mimicking meningioma. BMC neurology, 13(1), 1-4.

Andersson U, Guo D, Malmer B, et al. (2004) Epidermal growth factor receptor family (EGFR, ErbB2-4) in gliomas and meningiomas. Acta Neuropathol 108(2): 135-42.

Cook KM, Figg WD. (2010) Angiogenesis inhibitors: current strategies and future prospects. CA Cancer J Clin 60(4): 222-43.

Yayınlanmış

30.06.2022

Nasıl Atıf Yapılır

KÖKSAL, V., DEMİREL, C. ., KARKUCAK, A., NURATA, H. ., & Bayraktar, B. . (2022). Femur kırığı ile prezente olan dev kalsifiye menengioma: Olgu sunumu: Giant calcified meningioma presenting with fracture of the femur: A case report . Ondokuzmayıs Tıp Dergisi, 1(1). Geliş tarihi gönderen https://ojs.omu.edu.tr/index.php/tipdergi/article/view/26

Sayı

Bölüm

##section.default.title##