Antikorsuz Hepatit B Mümkün mü?

Yazarlar

  • Yusuf Bünyamin Ketenci Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
  • Ufuk Avcıoğlu

Özet

Akut veya kronik hepatit B serolojilerinde, immunsupresif hastalarda normal hastalara göre birtakım farklılıklar olabilmektedir. Bu serolojilerin durumu, hastaların kullandıkları ilaçlara veya altta yatan hastalıklara göre değişebilmektedir. Her ne kadar bu hastalarda Hepatit B'ye yönelik tedavinin sonucu ile tanı konulabilse de karaciğer nakilli hastalarda biyopsi yapmakta çekince gibi kesin tanı koymada bazı kısıtlılıklar mevcuttur.

Anahtar Kelimeler: hepatit B, takrolimus

Abstract

In acute or chronic hepatitis B serologies, there may be some differences in immunosuppressive patients compared to normal patients. The status of these serologies may vary according to the drugs used by the patients or the underlying diseases. Although these patients can be diagnosed with the result of the treatment for Hepatitis B, there are some limitations in making a definitive diagnosis, such as avoiding biopsy in liver transplant patients.

Keywords: hepatitis B, tacrolimus

Referanslar

Duraisingham SS, Buckland MS, Grigoriadou S, Longhurst HJ. Secondary antibody deficiency. Expert review of clinical immunology. 2014; 10(5), 583–591. https://doi.org/10.1586/1744666X.2014.902314

Thomson AW, Bonham CA, Zeevi A. Mode of action of tacrolimus (FK506): molecular and cellular mechanisms. Therapeutic drug monitoring. 1995; 17(6), 584–591. https://doi.org/10.1097/00007691-199512000-00007

Yayınlanmış

30.06.2022

Nasıl Atıf Yapılır

Ketenci, Y. B., & Avcıoğlu, U. (2022). Antikorsuz Hepatit B Mümkün mü?. Ondokuzmayıs Tıp Dergisi, 1(1). Geliş tarihi gönderen https://ojs.omu.edu.tr/index.php/tipdergi/article/view/29

Sayı

Bölüm

##section.default.title##