Covid-19 başlangıç bulgusu olarak rabdomiyoliz

Yazarlar

  • Arif Cengiz Gültekin Ondokuzmayıs Üniversitesi
  • Merve Danışman

Anahtar Kelimeler:

Sars-CoV-2, COVİD-19 virüs, bulgular ve belirtiler, rabdomiyoliz

Özet

Sars COV-2 enfeksiyonu birçok değişik semptom göstermekte ve asemptomatik olarak da görülebilmektedir. Henüz başlangıç bulguları net olarak ortaya konmamış olan bu enfeksiyonda rabdomiyoliz nadir görülen bir başlangıç bulgusu olarak karşımıza çıkabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sars-CoV-2, COVİD-19 virüs, bulgular ve belirtiler, rabdomiyoliz

 

Abstract

Sars COV-2 infection shows many different symptoms and can also be seen asymptomatically. Rhabdomyolysis may present as a rare initial finding in this infection, whose initial findings have not been clearly demonstrated yet.

Keywords: Sars-COV-2, COVID-19 virus, signs and symptoms, rhabdomyolysis

Referanslar

oçer M. Rabdomiyoliz. Arşiv Kaynak Tarama Dergisi. 25(4): p. 586-607.

Velavan TP, Meyer CG. The COVID‐19 epidemic. Tropical medicine & international health. 2020; 25(3), 278.

Husain R. Rhabdomyolysis as a manifestation of a severe case of COVID-19: A case report. Radiology case reports. 2020; 15(9), 1633.

Taxbro K. Rhabdomyolysis and acute kidney injury in severe COVID-19 infection. BMJ Case Reports. 2020; 13(9): p. e237616.

Valente-Acosta B. Rhabdomyolysis as an initial presentation in a patient diagnosed with COVID-19. BMJ Case Reports CP. 2020; 13(6): p. e236719

Suwanwongse K, Shabarek N. Rhabdomyolysis as a presentation of 2019 novel coronavirus disease. Cureus. 2020; 12(4).

Puelles VG. Multiorgan and renal tropism of SARS-CoV-2. New England Journal of Medicine. 2020; 383(6), 590-592.

Yayınlanmış

30.06.2022

Nasıl Atıf Yapılır

Gültekin, A. C., & Danışman, M. (2022). Covid-19 başlangıç bulgusu olarak rabdomiyoliz. Ondokuzmayıs Tıp Dergisi, 1(1). Geliş tarihi gönderen https://ojs.omu.edu.tr/index.php/tipdergi/article/view/31

Sayı

Bölüm

##section.default.title##