HBsAg Pozitif Kişilerde Anti-HDV Seropozitifliğinin Değerlendirilmesi

Yazarlar

  • Yeliz Tanrıverdi Çaycı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
  • Kübra Hacıeminoğlu Ülker
  • Sarah Al-Furais
  • Asuman Birinci

Anahtar Kelimeler:

Hepatit B virüsü- Hepatit D virüsü- HBsAg- Anti-HDV

Özet

Delta hepatit virüsü (HDV), konakta hastalık oluşturabilmek için hepatit B virüsüne (HBV) ihtiyaç duyan defektif bir RNA virüsüdür. Tüm dünyada yaklaşık 296 milyon insanın HBV ile 10-15 milyon insanın HDV ile enfekte olduğu tahmin edilmektedir. Ortak bulaş yolları ve birlikteliklerinde karaciğer doku hasarının şiddetlenmesi göz önüne alındığında, HBsAg pozitifliği nedeniyle takip edilen hastaların HDV pozitifliği açısından da araştırılması önem arz etmektedir. Bu çalışmada HBsAg ve anti-HDV test sonuçları incelenerek hastanemizdeki HBV ve HDV seropozitifliğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmamızda 2011 – 2021 yılları arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine hepatit şüphesi ile başvuran hastaların serum örneklerinden elde edilen HBsAg ve anti-HDV sonuçları retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Elde edilen serum örneklerinde HBsAg varlığı; Cobas 6000 e 601 (Roche-Hitachi, Switzerland) modüler sistemi kullanılarak, anti-HDV varlığı mikro ELISA (Dia.Pro Diagnostic Bioprobes, Italy) yöntemi ile araştırılmıştır. Çalışmaya dahil edilen ve HBsAg (+) olan 7692 hastanın %42,2’si kadın ve %57,8’i erkek hastadır. Bu hastaların yaş ortalaması 45,4 olarak tespit edilmiştir. HBsAg (+) hastalarda anti-HDV pozitifliği %1,02 olarak belirlenmiştir. Ülkemizde HBV enfeksiyonu olan hastalarda anti-HDV sıklığı bölgelere göre farklılık göstermektedir. Batı bölgelerinde %0-7, güneydoğuda ise %15 gibi bir sıklıktan söz edilmektedir. Bizim bulgularımız ülke genelinde verilen bu oranlardan daha düşük olarak bulunmuştur.

Yayınlanmış

30.08.2023

Nasıl Atıf Yapılır

Tanrıverdi Çaycı, Y., Hacıeminoğlu Ülker, K., Al-Furais, S., & Birinci, A. (2023). HBsAg Pozitif Kişilerde Anti-HDV Seropozitifliğinin Değerlendirilmesi. Ondokuzmayıs Tıp Dergisi, 2(1), 1–3. Geliş tarihi gönderen https://ojs.omu.edu.tr/index.php/tipdergi/article/view/34

Sayı

Bölüm

##section.default.title##