Kırsalda yaşayan kadınların cinsel yolla bulaşan hastalıklar hakkındaki bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi

Yazarlar

  • Pakize Özge KARKIN
  • Gözde Sezer
  • Selma Şen
  • Müberra Duran

Özet

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar, kişiden kişiye çoğunlukla cinsel temas aracılığı ile geçen enfeksiyonlardır. Amacımız Demirci ilçesindeki kadınların cinsel yolla bulaşan hastalıklar hakkındaki bilgi düzeylerinin değerlendirilmesidir. Tanımlayıcı ve kesitsel olarak planlanan araştırma Demirci ilçesinde Eylül ve Aralık 2020 tarihleri arasında 1. basamak sağlık kuruluşlarına başvurmuş 660 gönüllü kadın ile yürütülmüştür. Verilerin toplanmasında cinsel temasla bulaşan hastalıklar ile ilgili bilgi testini içeren anket formu kullanılmıştır.  36 soruluk bilgi testindeki doğru yanıt ortalaması 16,79± 9,25, yanlış yanıt ortalaması 6,39±5,12 ve bilmiyorum yanıt ortalaması 12,86±11,48 olduğu tespit edilmiştir. Kadınların yaş ortalamasının 35,45±10,78 olduğu, %67,6’sının lise ve altı eğitim gördüğü, %56,4’ünün cinsel ilişki sırasında korunma yöntemi kullanmadığı, %86,1’inin cinsel sağlık ile ilgili herhangi bir eğitim almadığı bulunmuştur. Yaş, eğitim düzeyi, cinsel ilişkide bulunma, korunma yöntemi kullanma ve cinsel sağlık eğitimi alma durumlarının; cinsel yolla bulaşan hastalıklar konusundaki doğru yanıt ortalamalarında anlamlı fark oluşturduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Sonuç olarak çalışmamızın verilerine göre kırsalda yaşayan kadınların cinsel yolla bulaşan hastalıklar hakkındaki bilgi düzeylerinin düşük düzeyde olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: cinsel yolla bulaşan hastalıklar, cinsel sağlık, bilgi düzeyi, kırsal alan

Abstract

Sexually transmitted diseases are infections that are transmitted from person to person, mostly through sexual contact. Our aim is to evaluate the knowledge level of women in Demirci district about sexually transmitted diseases. The descriptive and cross-sectional research was carried out in Demirci district with 660 volunteer women who applied to primary health care institutions between September and December 2020. A questionnaire containing the knowledge test about sexually transmitted diseases was used to collect the data. In the 36-question knowledge test, the mean of correct answers was 16.79±9.25, the mean of wrong answer was 6.39±5.12, and the mean of I don't know was 12.86±11.48. The mean age of the women was 35.45±10.78, 67.6% of them had high school or lower education, 56.4% of them did not use contraception during sexual intercourse, 86.1% of them had no education about sexual health. found not to have. Age, education level, having sexual intercourse, using contraception and receiving sexual health education; It was determined that there was a significant difference in the mean of correct answers regarding sexually transmitted diseases (p<0.05). As a result, according to the data of our study, it was determined that the knowledge level of women living in rural areas about sexually transmitted diseases was low.

Keywords: sexually transmitted diseases, sexual health, level of knowledge, rural area

Referanslar

Özalp S, Tanir HM, Ilgin H, Karataş A, Ilgin B. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp ve Mühendislik Fakültesi Öğrencilerinin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ve Aile Planlaması Konusundaki Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi. Düzce Tıp Dergisi. 2012; 14(3):18-21.

Öcal BÇ, Börekçi G. Genelev Kadınlarının Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Konusundaki Bilgi Düzeyleri. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2008;1(2).

Vural PI, Bakir N, Oskay Ü. Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar Konusundaki Bilgi Düzeyleri. Kadın Sağlığı Hemşireliği Dergisi. 2015;2 (2):58-70.

Çalışkan T, Çevik C, Ergün S. Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi. 2015 Nisan; 4(1).

Ulu NK, Demir H, Taşar MA, Dallar YB. Ankara’da Düşük Sosyoekonomik Düzeyi Olan Bir Bölgede Ankara’da Düşük Sosyoekonomik Düzeyi Olan Bir Bölgede Ergenlerin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Hakkındaki Bilgi Ergenlerin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Hakkındaki Bilgi Düzeyleri. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi. 2015; 1: 32-38.

Siyez DM, Siyez E. Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklara İlişkin Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi. Türk Üroloji Dergisi. 2009;35(1):49-55.

Uzun E, Kişioğlu M. SDU Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Keçiborlu eğitim ve araştırma bölgesi çalışmaları Bir meslek yüksek okulunda okuyan öğrencilerin cinsel yolla bulaşan hastalıklarla ilgili bilgi durumları. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2007;14(3):7-1277

Turan T, Erdoğan Ç. Hemşirelik Öğrencilerinin Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve Görüşleri. G.O.P. Taksim E.A.H. JAREN. 2017;3(3):129-136.

Yaşar Ö, Buluş MD, Kaymak GÖ, Güneri SE. Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Konusunda Bilgi ve Görüşlerinin İncelenmesi. JAREN 2019;5(1):53-58.

Alberta Health and Wellness and the Calgary Health Region. Studying STI: CALM: STI/HIV Lesson 1: STI/ HIV Pre-test.

Avaliable from:http://www.teachingsexualhealth.ca/media/lessons/CALM_STDLess1.pdf

Lyons A, Heywood W, Fileborn B, Minichiello V, Barrett C, Brown G, Hinchliff S, Malta S, Crameri P. Sexually active older Australian's knowledge of sexually transmitted infections and safer sexual practices. Aust N Z J Public Health. 2017 Jun;41(3):259-261.

Kırmızıtoprak E, Şimşek Z. Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ve Güvenli Cinsel Yaşam Konusunda Gençlerin Bilgi ve Davranışlarına Akran Eğitiminin Etkisi. TAF Preventive Medicine Bulletin. 2011; 10(4).

Norbu K, Mukhia S, Tshokey. Assessment of knowledge on sexually transmitted infections and sexual risk behaviour in two rural districts of Bhutan. BMC Public Health. 2013 Dec 6;13(1):1142.

Zin NM, Ishak I, Manoharan K. Knowledge, attitude and practice towards sexually transmitted diseases amongst the inmates of women shelters homes at Klang Valley. BMC Public Health. 2019 Jun 13;19(Suppl 4):639.

Folasayo AT, Oluwasegun AJ, Samsudin S, Saudi SN, Osman M, Hamat RA. Assessing the Knowledge Level, Attitudes, Risky Behaviors and Preventive Practices on Sexually Transmitted Diseases among University Students as Future Healthcare Providers in the Central Zone of Malaysia: A Cross-Sectional Study. Int J Environ Res Public Health. 2017 Feb 8;14(2):159.

Yayınlanmış

30.06.2022

Nasıl Atıf Yapılır

KARKIN, P. Özge, Sezer, G., Şen, S., & Duran, M. (2022). Kırsalda yaşayan kadınların cinsel yolla bulaşan hastalıklar hakkındaki bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi. Ondokuzmayıs Tıp Dergisi, 1(1). Geliş tarihi gönderen https://ojs.omu.edu.tr/index.php/tipdergi/article/view/44

Sayı

Bölüm

##section.default.title##