İntrakranial Anevrizma Cerrahisi Sırasında Kritik Anlar: Cerrahi Sırasında Alınacak Önlemler ve Oluşacak Komplikasyonların Yönetimi

Yazarlar

  • Cengiz Çokluk Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Özet

Özet

Subaraknoid kanamalar büyük çoğunlukla yırtılmış intrakranial sakküler anevrizmaların bir sonucu olarak klinik pratikta karşımıza çıkarlar. Sakküler anevrizma dar intrakranial arter duvarlarında oldukça ince duvarlı protrüzyonlardır. Bu anevrizmatik yapılarda çok ince veya olmayan tunika media vardır. İnternal elastik lamina ya yoktur veya oldukça ciddi bir şekilde parçalanmıştır. Anevrizmaya bağlı subaraknoid kanamadan sonra hasta tekrar kanama riski altındadır. Anevrizmanın cerrahi teknikler ile onarılması bu kanama riskini ortadan kaldıracak en etkin yöntemdir. Anevrizma cerrahisi sırasında işlerin beklendiği gibi yolunda gitmemesi bazı işlerin ters gitmesi cerrahi sırasında komplikasyonlardan kaçınmak ve bu komplikasyonları yönetebilmek oldukça önemlidir. Bu kısa derleme yazıda konu burada detaylarıyla karmaşık konulara girilmeden anlatılacaktır. Ancak bu konunun detaylarına girmeden önce başarı konusunda kısa ve öz bir takım sözler söylemek uygun olacaktır.  Başarı bir mucize veya bir tesadüf değildir,  başarı ciddi ve detaylı bir ön hazırlık süreci, sabır ve sebat ile sıkı bir çalışma ve başarısızlıklardan ders çıkarma sanatıdır. Yukarıdaki cümlede bahsedilen  konular beyin ve sinir cerrahisinin vasküler cerrahi bölümünde ameliyat sırasında, ameliyathane odası içerisinde cerrahinin en kritik sürecinde ters giden işlerin önüne geçilmesi ve komplikasyonlardan kaçınılması için oldukça gereklidir. Bu cümleyi bura da detaylandıracak ve konumuza uyarlamaya çalışacağız.  

 

Anahtar Kelimeler: İntrakranial anevrizma, , komplikasyonların önlenmesi, nöroşirürjikal tedavi

 

Abstract

Subarachnoid hemorrhages are mostly seen in clinical practice as a result of ruptured intracranial saccular aneurysms. Saccular aneurysms are very thin-walled protrusions in narrow intracranial artery walls. These aneurysmatic structures have a very thin or absent tunica media. The internal elastic lamina is either absent or severely ruptured. After subarachnoid hemorrhage due to aneurysm, the patient is at risk of rebleeding. Repairing the aneurysm with surgical techniques is the most effective method to eliminate this bleeding risk. During aneurysm surgery, if things do not go as expected, some things go wrong, avoiding complications during surgery and managing these complications is very important. In this short review article, the subject will be explained in detail here, without going into complex issues. However, before going into the details of this subject, it would be appropriate to say some short and concise words about success. Success is not a miracle or a coincidence; success is a serious and detailed preparation process, the art of hard work with patience and perseverance, and learning from failures. The issues mentioned in the above sentence are very necessary during vascular neurosurgery, in the operating room, in order to prevent the wrong things and avoid complications in the most critical process of the surgery. We will detail this sentence here and try to adapt it to our topic.

Keywords: Intracranial aneurysm, prevention of complications, neurosurgical therapy

Yayınlanmış

30.08.2023

Nasıl Atıf Yapılır

Çokluk, C. (2023). İntrakranial Anevrizma Cerrahisi Sırasında Kritik Anlar: Cerrahi Sırasında Alınacak Önlemler ve Oluşacak Komplikasyonların Yönetimi. Ondokuzmayıs Tıp Dergisi, 2(1), 21–30. Geliş tarihi gönderen https://ojs.omu.edu.tr/index.php/tipdergi/article/view/45

Sayı

Bölüm

##section.default.title##