Miyelodisplastik Sendromların Sınıflandırılması

Yazarlar

  • Elza Balakishiyeva Ondokuzmayıs Üniversitesi

Anahtar Kelimeler:

Miyelodisplastik sendromlar, sınıflandırma, insidans

Özet

Miyelodisplastik sendromlar (MDS), hematopoietik hücrelerde morfolojik displazi ve kemik iliği yetmezliği, refrakter periferik sitopeni ve akut miyeloid lösemiye (AML) ilerleme riski ile kendini gösteren, etkisiz hematopoez ile karakterize çeşitli klonal hematopoietik bozukluklar grubudur. Genel popülasyonda, 100.000 kişide 5'te görülür. Bu derlemede Miyelodisplastik sendromların sınıflandırma ve skorlama sistemleri incelenecektir.

Referanslar

Greenberg, P.L., et al., NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: myelodysplastic syndromes. J Natl Compr Canc Netw, 2011. 9(1): p. 30-56.

Alessandrino, E.P., et al., Myelodysplastic syndromes: recent advances. haematologica, 2001. 86(11): p. 1124-1157.

Cazzola, M., Myelodysplastic Syndromes. N Engl J Med, 2020. 383(14): p. 1358-1374.

Strom, S. S., Vélez-Bravo, V., & Estey, E. H. (2008, January). Epidemiology of myelodysplastic syndromes. In Seminars in hematology (Vol. 45, No. 1, pp. 8-13). WB Saunders.

List, Alan F., et al. "Myelodysplastic syndromes." ASH Education Program Book 2004.1 (2004): 297-317.

Bennett, J. M. (2005, August). A comparative review of classification systems in myelodysplastic syndromes (MDS). In Seminars in oncology (Vol. 32, pp. 3-10). WB Saunders.

Cancer.Net Editorial Board, 12/2017. Available from: https://www.cancer.net/cancer-types/myelodysplastic-syndromes-mds/subtypes-and-classification.

Spaulding, T.P., S.S. Stockton, and M.R. Savona, The evolving role of next generation sequencing in myelodysplastic syndromes. Br J Haematol, 2020. 188(2): p. 224-239.

Greenberg, P.L., et al., Revised international prognostic scoring system for myelodysplastic syndromes. Blood, 2012. 120(12): p. 2454-65.

Yayınlanmış

30.08.2023

Nasıl Atıf Yapılır

Balakishiyeva, E. (2023). Miyelodisplastik Sendromların Sınıflandırılması. Ondokuzmayıs Tıp Dergisi, 2(1), 45–48. Geliş tarihi gönderen https://ojs.omu.edu.tr/index.php/tipdergi/article/view/51

Sayı

Bölüm

##section.default.title##