Journals

 • OMU Journal of Engineering Sciences and Technology

  OMUJEST (ISSN: 2791-8858) is an international refereed journal that publishes original studies in the fields of Computer, Environment, Electric-Electronics, Industry, Food, Construction, Geophysics, Geology, Chemistry, Machinery, Mapping and Materials Engineering, 4 issues per year. Full text research articles with international originality are accepted in Turkish and English, while review articles are accepted only in English.


  The articles submitted to the journal are primarily examined by the Editor and forwarded to the relevant department editor according to the field of engineering.
  New technologies and methods, improvements in existing procedures, new application areas and similar studies that bring innovation to science are regarded as a priority. Survey results, case (medical and biological) analysis, technical report, conventional engineering studies and statistical studies are not accepted.
  All article submission and evaluation processes are done online at https://ojs.omu.edu.tr/jest/.

 • Ondokuzmayıs Tıp Dergisi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinin süreli yayınlarından biri olup 3 ayda bir (Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında) yılda dört kez Türkçe dilinde yayımlanmaktadır. Ondokuzmayıs Tıp Dergisi'nde tıp bilimleri (temel tıp, dahili tıp ve cerrahi tıp) ile ilgili deneysel, klinik araştırma makaleleri, olgu sunumları, editöre mektup ve derleme makalelere yer verilmektedir.


  Ondokuzmayıs Tıp Dergisi, makale kabul, değerlendirme ve yayımlama hizmetlerini ücretsiz olarak gerçekleştiren bilimsel bir dergidir.


  Ondokuzmayıs Tıp Dergisi, bir açık erişim (open access) dergisidir. Bu bağlamda Budapeşte Açık Erişim Hareketine (BOAI) taraftır. BOAI'ye göre Açık Erişim, “[hakem değerlendirmesinden geçmiş bilimsel literatürün], İnternet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olması”dır.


  Ondokuzmayıs Tıp Dergisi'ne gönderilen makaleler çift kör hakemlik sistemine tabiidir. Yazarlar ya da hakemler birbirlerinin kimliği ile ilgili bilgi sahibi değildir. Tüm makaleler iki hakem tarafından değerlendirilir. Makalelerle ilgili son karar editoryal kurula ve editöre aittir.


  Tüm makaleler intihal tespit ve kontrolü için İThenticate programı aracılığıyla taranmaktadır.

 • OMÜ Kadın ve Aile Araştırmaları Dergisi

  Ondokuz Mayıs University Journal of Women’s and Family Studies (JOWF) is a publication of Ondokuz Mayıs University Application and Research Center of Women and Society. It is an international, electronic open access, multi-disciplinary, double peer and blindly reviewed, bilingual journal (both Turkish and English) published biannually on June and December and established in 2020.


  Ondokuz Mayıs University Journal of Women’s and Family Studies (JOWF) aims at promoting academic studies on women and/or family, contributing to the world of science and ensuring a scientific platform to researchers.

 • Journal of International Law and Diplomacy Society

  Uluslararası Hukuk ve Diplomasi Topluluğu Dergisi (“UHDTD”) 2022 yılında yayın hayatına başlamıştır. Dergi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi bünyesindeki Uluslararası Hukuk ve Diplomasi Topluluğu'nun öncülüğünde uzman akademisyenler nezaretinde lisans ve lisansüstü öğrencileri tarafından hazırlanmaktadır. Derginin yayın periyodu Mart ve Eylül ayları olmak üzere yılda iki defadır. Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergide makalelerin yanı sıra tercümelere, kitap ve karar incelemelerine de yer verilmektedir.


  UHDTD, uluslararası hukuk, insan hakları hukuku, insancıl hukuk, uluslararası özel hukuk başta olmak üzere hukukun diğer alanlarından ve ilişkili diğer disiplinlerden yazıları kabul etmektedir.


  UHDTD güncel gelişmeleri interdisipliner bir yaklaşımla ele alarak uluslararası hukuk literatürüne dinamik kazandırmayı hedeflemektedir. Dergi; uluslararası hukuka tesir eden diplomatik ilişkileri, ekonomik ve teknolojik gelişmeleri, ekolojik sorunları, sosyokültürel değişimleri yakından takip ederek özgün ve bilimsel çalışmaları çoğunlukla bir tema çerçevesinde sistematikleştirme gayesiyle hareket etmektedir.