Journals

 • OMU Journal of Engineering Sciences and Technology

  OMUJEST (ISSN: 2791-8858) is an international refereed journal that publishes original studies in the fields of Computer, Environment, Electric-Electronics, Industry, Food, Construction, Geophysics, Geology, Chemistry, Machinery, Mapping and Materials Engineering, 4 issues per year. Full text research articles with international originality are accepted in Turkish and English, while review articles are accepted only in English.


  The articles submitted to the journal are primarily examined by the Editor and forwarded to the relevant department editor according to the field of engineering.
  New technologies and methods, improvements in existing procedures, new application areas and similar studies that bring innovation to science are regarded as a priority. Survey results, case (medical and biological) analysis, technical report, conventional engineering studies and statistical studies are not accepted.
  All article submission and evaluation processes are done online at https://ojs.omu.edu.tr/jest/.

 • Karadeniz Turizm Araştırmaları Dergisi

  Akademik ve bilimsel çalışmaları etik, nitelikli ve özgün çerçevede yayımlayarak,
  bilim dünyasına katkı sağlamayı amaçlayan elektronik olarak yılda en az iki sayı (Temmuz -Ocak)
  yayımlayan uluslararası bir dergidir.

 • Ondokuzmayıs Tıp Dergisi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinin süreli yayınlarından biri olup 3 ayda bir (Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında) yılda dört kez Türkçe dilinde yayımlanmaktadır. Ondokuzmayıs Tıp Dergisi'nde tıp bilimleri (temel tıp, dahili tıp ve cerrahi tıp) ile ilgili deneysel, klinik araştırma makaleleri, olgu sunumları, editöre mektup ve derleme makalelere yer verilmektedir.


  Ondokuzmayıs Tıp Dergisi, makale kabul, değerlendirme ve yayımlama hizmetlerini ücretsiz olarak gerçekleştiren bilimsel bir dergidir.


  Ondokuzmayıs Tıp Dergisi, bir açık erişim (open access) dergisidir. Bu bağlamda Budapeşte Açık Erişim Hareketine (BOAI) taraftır. BOAI'ye göre Açık Erişim, “[hakem değerlendirmesinden geçmiş bilimsel literatürün], İnternet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olması”dır.


  Ondokuzmayıs Tıp Dergisi'ne gönderilen makaleler çift kör hakemlik sistemine tabiidir. Yazarlar ya da hakemler birbirlerinin kimliği ile ilgili bilgi sahibi değildir. Tüm makaleler iki hakem tarafından değerlendirilir. Makalelerle ilgili son karar editoryal kurula ve editöre aittir.


  Tüm makaleler intihal tespit ve kontrolü için İThenticate programı aracılığıyla taranmaktadır.

 • ERKİN ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY FINE ARTS FACULTY INTERNATIONAL ART AND DESIGN RESEARCH JOURNAL

  ERKİN Dergisine; Sanat ve tasarım disiplinlerinde yapılmış  çalışmalar kabul edilir.


  Dergide başta yeni bilimsel yöntem ve teknikler uygulanarak araştırma ve incelemeye dayalı bulgularla elde edilmiş makaleler olmak üzere, deneysel ve derleme türü makaleler, kitap incelemeleri ve belirli temalara ayrılmış özel sayılar veya bölümlere yer verilir. Mayıs ve Kasım aylarında yılda iki (2) sayı olarak yayınlanır. 

 • OMÜ Kadın ve Aile Araştırmaları Dergisi

  Ondokuz Mayıs University Journal of Women’s and Family Studies (JOWF) is a publication of Ondokuz Mayıs University Application and Research Center of Women and Society. It is an international, electronic open access, multi-disciplinary, double peer and blindly reviewed, bilingual journal (both Turkish and English) published biannually on June and December and established in 2020.


  Ondokuz Mayıs University Journal of Women’s and Family Studies (JOWF) aims at promoting academic studies on women and/or family, contributing to the world of science and ensuring a scientific platform to researchers.

 • The Journal of Turkish Dental Research

  The Journal of Turkish Dental Research (J Turkish Dent Res), Ondokuzmayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin resmi yayın organıdır. Dergimizde diş hekimliği alanındaki güncel araştırmalar, teknik gelişmeler, mesleki bilgiler ve duyurular yer almaktadır.
  Bu derginin amacı, diş hekimliği alanında yapılan özgün çalışmaları yayımlamak ve böylece sağlık bilimleri temel alanında yapılan bu çalışmaları literatüre kazandırmaktır.


  The Journal of  Turkish Dental Research  diş hekimliğinin klinik ve temel bilim alanlarında  yapılan  araştırma, derleme, olgu sunumu, editöre mektup, bilimsel mektup, cerrahi teknik, ayırıcı tanı, bilimsel ve teknolojik gelişmeler, meslek mevzuatı, tıbbi etik ve diş hekimliği ile ilgili mesleki güncel duyuruları yayımlayan bilimsel bir dergidir.

 • Journal of International Law and Diplomacy Society

  The Journal of the International Law and Diplomacy Society (“UHDTD”), which has the status of "International Refereed Journal", started its publication life in 2022. Undergraduate and graduate students run the Journal under the leadership of the International Law and Diplomacy Community and the supervision of expert academics within the body of Ondokuz Mayıs University Ali Fuad Başgil Faculty of Law. The publication is twice a year, in March and September. The Journal's Publication languages are Turkish and English. The Journal includes translations, books and case law reviews and articles.


  UHDTD accepts articles focusing on international law, human rights law, humanitarian law and private international law but also from other fields of law and related disciplines.


  UHDTD aims to bring dynamics to the international law literature by handling current developments with an interdisciplinary approach. The Journal closely follows diplomatic relations, economic and technological developments, ecological problems, and socio-cultural changes that affect international law and acts intending to systematize original and scientific studies mainly within the framework of a theme.

 • Ondokuz Mayıs University Review of the Faculty of Divinity

  Ondokuz Mayıs University Review of the Faculty of Divinity (OMUIFD) was founded in 1986. OMUIFD is an international peer-reviewed academic journal puslished twice a year, in June and December.  OMUIFD uses a double-blind peer-review process and all articles are checked by means of software to confirm they are not published before and to avoid plagiarism.