Dergi Hakkında

https://dergipark.org.tr/tr/pub/insanbilimleri

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnsan Bilimleri Dergisi’nin amacı bilime, kültüre, sanata ve insana gereken ve hak ettiği değeri vermektir. Bu kapsamda Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında ortaya konulacak özgün değere sahip, analitik değerlendirmeler içeren çalışmaları bilim dünyasıyla paylaşmaya aracılık etmektir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnsan Bilimleri Dergisi'nde, Sosyal ve Beşeri Bilimler ile ilgili bilimsel makaleler yayınlanır. 

Yeni Sayı

Cilt 2 Sayı 2 (2021): 2/2, Aralık 2021
					Cilt 2 Sayı 2 (2021): 2/2, Aralık 2021 Gör

2/2, Aralık 2021

İnsan Bilimleri Dergisi

Cilt: 2

Sayı: 2

Yayınlanmış: 2021-12-28

Tüm sayı

Tüm Sayıları Göster

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnsan Bilimleri Dergisi (İBD) yılda iki sayı (Haziran ve Aralık) olarak yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnsan Bilimleri Dergisi’nde yayımlanan tüm yazıların dil, bilim ve hukuki açıdan bütün sorumluluğu yazarlarına, yayın hakları Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnsan Bilimleri Dergisi’ne aittir. Yayımlanan yazılar yayıncının yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen herhangi bir şekilde basılamaz, çoğaltılamaz. Yayın Kurulu dergiye gönderilen yazıları yayınlayıp yayınlamama hakkını saklı tutar.

https://dergipark.org.tr/en/pub/insanbilimleri

Ondokuz Mayıs University Journal of Humanities is an international peer-reviewed journal and
published biannually, in June and December. Authors bear the sole responsibility for their published Works in terms of language, content and legality in the Ondokuz Mayıs University Journal of Humanities. Ondokuz Mayıs University Journal of Humanities has the sole ownership of copyright to all published works. No part of this publication shall be produced in any form without the written consent of the Ondokuz Mayıs University Journal of Humanities. The Editorial Board reserves the right to publish or not to publish the manuscripts.