Editör Kurulu

Editör

Prof. Dr. Ali BOLAT

Editör Yardımcıları

Doç. Dr. İbrahim SERBESTOĞLU

Doç. Dr. Okay PEKŞEN
 
Alan Editörleri
Arkeoloji Alan Editörü: Doç.Dr. Akın TEMÜR
Coğrafya Alan Editörü: Doç.Dr. Muhammet BAHADIR
İktisadi ve İdari Bilimler Alan Editörü: Dr.Öğr.Üyesi Fatih Çağatay CENGİZ
Psikoloji Alan Editörü: Prof.Dr. Hatice KUMCAĞIZ
Sanat Tarihi Alan Editörü: Dr.Öğr.Üyesi Nadire Tuba YİĞİTPAŞA
Sosyoloji Alan Editörü: Dr.Öğr.Üyesi İlyas SUCU
Turizm Alan Editörü: Doç.Dr. Yasin KELEŞ
Türk Dili ve Edebiyatı Alan Editörü: Prof.Dr. Selçuk ÇIKLA
Hukuk Alan Editörü: Dr.Öğr.Üyesi Osman Serkan GÜLFİDAN
İletişim Bilimleri Alan Editörü: Doç Dr. Onur BEKİROĞLU
Tarih Alan Editörü: Doç.Dr. İbrahim SERBESTOĞLU
Felsefe Alan Editörü: Doç.Dr. Mustafa Sait KURŞUNOĞLU
İlahiyat Alan Editörü: Dr.Öğr.Üyesi Bekir ÖZÜDOĞRU
 
 
Dil Editörleri
Yabancı Dil Editörü: Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ

Türkçe Dil ve Yazım Editörü: Dr. Öğr. Üyesi Ömer SARAÇ

 

Yayın ve Danışma Kurulu

Prof. Dr. Abdullah Şevki Duymaz – Süleyman Demirel Üniversitesi/Türkiye
Prof. Dr. Abdülkerim Emeksiz – İstanbul Üniversitesi/Türkiye
Prof. Dr. Abidin Temizer – Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi/Türkiye
Prof. Dr. Ahmet Çakır – Ondokuz Mayıs Üniversitesi/Türkiye
Prof. Dr. Ahmet Yüksel – Sivas Cumhuriyet Üniversitesi/Türkiye
Prof. Dr. Ali Uzun – Ondokuz Mayıs Üniversitesi/Türkiye
Prof. Dr. Bozkurt Koç – Ondokuz Mayıs Üniversitesi/Türkiye
Prof. Dr. Burhanettin Tatar – Ondokuz Mayıs Üniversitesi/Türkiye
Prof. Dr. Cenksu Üçer – Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi/Türkiye
Prof. Dr. Cevdet Yılmaz – Ondokuz Mayıs Üniversitesi/Türkiye
Prof. Dr. Damir Matanoviç – Osijek J.J. Strossmayer Üniversitesi/Hırvatistan
Prof. Dr. Dursun Ali Akbulut – Ondokuz Mayıs Üniversitesi/Türkiye
Prof. Dr. Ebül Muhsin Doğan – Ondokuz Mayıs Üniversitesi/Türkiye
Prof. Dr. Erkan Göksu – Dokuz Eylül Üniversitesi/Türkiye
Prof. Dr. Fahri Sakal – Ondokuz Mayıs Üniversitesi/Türkiye
Prof. Dr. Hasan Abdioğlu – Karadeniz Teknik Üniversitesi/Türkiye
Prof. Dr. Hasan Babacan – Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi/Türkiye
Prof. Dr. Hasan Gül – Ondokuz Mayıs Üniversitesi/Türkiye
Prof. Dr. Hüseyin Özer – Atatürk Üniversitesi/Türkiye
Prof. Dr. Hüseyin Üreten – Aydın Adnan Menderes Üniversitesi/Türkiye
Prof. Dr. İbrahim Tellioğlu – Ondokuz Mayıs Üniversitesi/Türkiye
Prof. Dr. İlhan Ekinci – Ordu Üniversitesi/Türkiye
Prof. Dr. Kadir Özköse – Sivas Cumhuriyet Üniversitesi/Türkiye
Prof. Dr. Kemalettin Kuzucu – Marmara Üniversitesi/Türkiye
Prof. Dr. L. Gürkan Gökçek – Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi/Türkiye
Prof. Dr. Latif Tokat – Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi/Türkiye

Prof. Dr. Lokman Çilingir – Ondokuz Mayıs Üniversitesi/Türkiye
Prof. Dr. Lolita Nikolova – Open Global Research Academy/ABD
Prof. Dr. Mehmet Ali Ünal – Pamukkale Üniversitesi/Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Evsile – Amasya Üniversitesi/Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Işıklı – Atatürk Üniversitesi/Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Yavuz Erler – Ondokuz Mayıs Üniversitesi/Türkiye
Prof. Dr. Metin İkizler – Atatürk Üniversitesi/Türkiye
Prof. Dr. Mucize Ünlü/ Ondokuz Mayıs Üniversitesi/Türkiye
Prof. Dr. Mustafa Çolak – Samsun Üniversitesi/Türkiye
Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin – Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi/Türkiye
Prof. Dr. Mücahit Kaçar – İstanbul Üniversitesi/Türkiye
Prof. Dr. Nedim İpek – Ondokuz Mayıs Üniversitesi/Türkiye
Prof. Dr. Niyazi Usta – Ondokuz Mayıs Üniversitesi/Türkiye
Prof. Dr. Nuray Keskin – Ondokuz Mayıs Üniversitesi/Türkiye
Prof. Dr. Osman Köse – Polis Akademisi/Türkiye
Prof. Dr. Önder Duman – Ondokuz Mayıs Üniversitesi/Türkiye
Prof. Dr. Rıza Karagöz – Ondokuz Mayıs Üniversitesi/Türkiye
Prof. Dr. S. Yücel Şenyurt – Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi/Türkiye
Prof. Dr. Süleyman Erkan – Karadeniz Teknik Üniversitesi/Türkiye
Prof. Dr. Şaban Sağlık – Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi/Türkiye
Prof. Dr. Şahin Köktürk – Ondokuz Mayıs Üniversitesi/Türkiye
Prof. Dr. Türkan Erdoğan – Pamukkale Üniversitesi/Türkiye
Prof. Dr. Vedat Keleş – Ondokuz Mayıs Üniversitesi/Türkiye
Prof. Dr. Vygantas Vareikis – Klaipėda Üniversitesi/Litvanya
Prof. Dr. Zafer Gölen – Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi/Türkiye
Doç. Dr. Davut Yiğitpaşa – Ondokuz Mayıs Üniversitesi/Türkiye
Doç. Dr. Dursun Ali Tökel – Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi/Türkiye
Doç. Dr. Emina Berbić Kolar – Osijek J.J. Strossmayer Üniversitesi/Hırvatistan

Doç. Dr. Ercüment Yıldırım – Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi/Türkiye
Doç. Dr. Kamale Salamova – Sumgayıt Devlet Üniversitesi/Azerbaycan
Doç. Dr. Kemal Özkurt – Ondokuz Mayıs Üniversitesi/Türkiye
Doç. Dr. Nihada Delibegović Džanić – Bosna-Hersek Tuzla Üniversitesi/Bosna-Hersek
Doç. Dr. Onur Bekiroğlu – Ondokuz Mayıs Üniversitesi/Türkiye
Doç. Dr. Özlem Genç – Ondokuz Mayıs Üniversitesi/Türkiye
Doç. Dr. Serhat Yener – Ondokuz Mayıs Üniversitesi/Türkiye
Doç. Dr. Sibel Murad – Amasya Üniversitesi/Türkiye
Doç. Dr. Turan Açık – Aksaray Üniversitesi/Türkiye
Doç. Dr. Yasin Topaloğlu – Atatürk Üniversitesi/Türkiye
Doç. Dr. Yetkin Bulut – Ondokuz Mayıs Üniversitesi/Türkiye
Doç. Dr. Zübeyde Güneş Yağcı – Balıkesir Üniversitesi/Türkiye