İletişim

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Çarşamba İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih Bölümü, Çarşamba/Samsun

Temel İletişim

İbrahim SERBESTOĞLU
OMÜ / Çarşamba İTBF

Destek İletişim

İbrahim SERBESTOĞLU