Dergi Hakkında

Uluslararası Hukuk ve Diplomasi Topluluğu Dergisi (“UHDTD”) 2022 yılında yayın hayatına başlamıştır. Dergi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi bünyesindeki Uluslararası Hukuk ve Diplomasi Topluluğu'nun öncülüğünde uzman akademisyenler nezaretinde lisans ve lisansüstü öğrencileri tarafından hazırlanmaktadır. Derginin yayın periyodu Mart ve Eylül ayları olmak üzere yılda iki defadır. Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergide makalelerin yanı sıra tercümelere, kitap ve karar incelemelerine de yer verilmektedir.

UHDTD, uluslararası hukuk, insan hakları hukuku, insancıl hukuk, uluslararası özel hukuk başta olmak üzere hukukun diğer alanlarından ve ilişkili diğer disiplinlerden yazıları kabul etmektedir.

UHDTD güncel gelişmeleri interdisipliner bir yaklaşımla ele alarak uluslararası hukuk literatürüne dinamik kazandırmayı hedeflemektedir. Dergi; uluslararası hukuka tesir eden diplomatik ilişkileri, ekonomik ve teknolojik gelişmeleri, ekolojik sorunları, sosyokültürel değişimleri yakından takip ederek özgün ve bilimsel çalışmaları çoğunlukla bir tema çerçevesinde sistematikleştirme gayesiyle hareket etmektedir.

Aim and Scope

The Journal of International Law and Diplomacy Society (“UHDTD”) was established in 2022. Undergraduate and graduate students run the Journal under the leadership of the International Law and Diplomacy Community and the supervision of expert academics within the body of Ondokuz Mayıs University Ali Fuad Başgil Faculty of Law. The publication is twice a year, in March and September. The Journal's Publication languages ​​are Turkish and English. The Journal includes translations, books and case law reviews and articles.

UHDTD accepts articles focusing on international law, human rights law, humanitarian law and private international law but also from other fields of law and other related disciplines.

UHDTD aims to bring dynamics to the international law literature by handling current developments with an interdisciplinary approach. The Journal closely follows diplomatic relations, economic and technological developments, ecological problems, socio-cultural changes that affect international law, and acts with the aim of systematizing original and scientific studies mostly within the framework of a theme.

Yeni Sayı

Cilt 1 Sayı 1 (2022): Uluslararası Hukuk ve Diplomasi Topluluğu Dergisi
Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil

Uluslararası Hukuk ve Diplomasi Topluluğu Dergisi (“UHDTD”) 2022 yılında yayın hayatına başlamıştır. Dergi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi bünyesindeki Uluslararası Hukuk ve Diplomasi Topluluğu'nun öncülüğünde uzman akademisyenler nezaretinde lisans ve lisansüstü öğrencileri tarafından hazırlanmaktadır. Derginin yayın periyodu Mart ve Eylül ayları olmak üzere yılda iki defadır. Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergide makalelerin yanı sıra tercümelere, kitap ve karar incelemelerine de yer verilmektedir.

UHDTD, uluslararası hukuk, insan hakları hukuku, insancıl hukuk, uluslararası özel hukuk başta olmak üzere hukukun diğer alanlarından ve ilişkili diğer disiplinlerden yazıları kabul etmektedir.

UHDTD güncel gelişmeleri interdisipliner bir yaklaşımla ele alarak uluslararası hukuk literatürüne dinamik kazandırmayı hedeflemektedir. Dergi; uluslararası hukuka tesir eden diplomatik ilişkileri, ekonomik ve teknolojik gelişmeleri, ekolojik sorunları, sosyokültürel değişimleri yakından takip ederek özgün ve bilimsel çalışmaları çoğunlukla bir tema çerçevesinde sistematikleştirme gayesiyle hareket etmektedir.

Dergiye yapılan atıflarda UHDTD kısaltması kullanılmalıdır.

Yayınlanmış: 2022-09-17
Tüm Sayıları Göster