Dergi Hakkında

"Uluslararası Hakemli Dergi" statüsündeki Uluslararası Hukuk ve Diplomasi Topluluğu Dergisi (“UHDTD”) Eylül 2022’de yayın hayatına başlamıştır. UHDTD, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi bünyesindeki Uluslararası Hukuk ve Diplomasi Topluluğu'nun öncülüğünde uzman akademisyenler nezaretinde lisans ve lisansüstü öğrencileri tarafından hazırlanmaktadır.

UHDTD, Batı’nın önde gelen üniversitelerinde bir asırı aşkın süredir yayımlanan ve önemli uluslararası indekslerde (WoS, Scopus) taranan öğrenci dergilerinin (student-run) ülkemizdeki ilk örneği olma özelliğini taşır. UHDTD’yi Batı’daki emsallerinden ayıran özelliği ise tashih ve tasarım süreçlerinde öğrencileri, hakemlik süreçlerinde alanlarında uzman akademisyenleri istihdam ediyor olmasıdır. Öğrencilerin enerjisi ile akademisyenlerin deneyim ve uzmanlığını bir araya getiren UHDTD, Türk yazınına sui generis bir soluk getirmeyi amaçlar.

UHDTD’nin yayın periyodu Mart ve Eylül ayları olmak üzere yılda iki defadır. Yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir. Dergide makalelerin yanı sıra tercümelere, kitap ve karar incelemelerine de yer verilmektedir. UHDTD, uluslararası hukuk, insan hakları hukuku, insancıl hukuk, uluslararası özel hukuk başta olmak üzere hukukun diğer alanlarından ve ilişkili diğer disiplinlerden yazıları kabul etmektedir.

UHDTD güncel gelişmeleri interdisipliner bir yaklaşımla ele alarak uluslararası hukuk literatürüne dinamik kazandırmayı hedeflemektedir. Dergi; uluslararası hukuka tesir eden diplomatik ilişkileri, ekonomik ve teknolojik gelişmeleri, ekolojik sorunları, sosyokültürel değişimleri yakından takip ederek özgün ve bilimsel çalışmaları çoğunlukla bir tema çerçevesinde sistematikleştirme gayesiyle hareket etmektedir.

Yeni Sayı

Cilt 2 Sayı 1 (2023): Uluslararası Hukuk ve Diplomasi Topluluğu Dergisi
					Cilt 2 Sayı 1 (2023): Uluslararası Hukuk ve Diplomasi Topluluğu Dergisi Gör

Dergimizin ilgili sayısına aşağıdaki dosyadan erişim sağlayabilirsiniz.

Yayınlanmış: 09.05.2023
Tüm Sayıları Göster