Editör ve Hakemlere Yönelik Etik Sorumluluklar

1. Editörlere yönelik etik sorumluluklar

Uluslararası Hukuk ve Diplomasi Topluluğu Dergisi’ne başvurusu yapılan her eserin yayım ve sonraki süreçlerinden Uluslararası Hukuk ve Diplomasi Topluluğu Dergisi Editörler Kurulu sorumludur. Bu sorumluluk, dergiyle ilgili konularda yalnızca kamu yararını düşünerek; kişisel kazancı düşünmeden, bağımsız olarak karar vermeyi gerektirir. Yayıncı ve Editörler Kurulu arasındaki ilişki bağımsızlık ilkesine dayanır, editörlerin alacağı tüm kararlar yayıncıdan ve diğer kişi ve kuruluşlardan bağımsızdır.

Editörler Kurulu; yayın, kör hakemlik, değerlendirme süreci, etik ilkeler gibi dergi politikalarının belirlenmesini ve uygulanmasını sağlar. Kurul, eserlerin yayımlanmasına karar verirken eserlerin özgün olmasına, bilimsel nitelik taşımasına, okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcılara katkı sağlamasına özen gösterir.

Kurul; makaleleri yazarların etnik kökeninden, cinsiyetinden, cinsel yöneliminden, uyruğundan, dini inancından ve siyasi görüşünden bağımsız olarak değerlendirir. Yayına gönderilen makalelerin adil bir şekilde çift kör hakem değerlendirmesinden geçmesini sağlar. Gönderilen makalelere ilişkin tüm bilginin makale yayımlanana kadar gizli kalacağını garanti eder. Baş editör içeriğin ve yayının toplam kalitesinden sorumludur; gerektiğinde hata sayfası yayımlamalı ya da düzeltme yapmalıdır.

Kurul; gönderilen makalenin hakem değerlendirmelerine dayalı olarak yayımlanması kararının verilmesinden, derginin yayın kurulu politikalarından, intihal, hakaret ve telif hakkı ihlaline karşı yasal tedbirlerin alınmasından sorumludur.

Kurul, hakem süreci olumlu sonuçlanan makalelerin çıkacak ilk sayıda veya yoğunluk durumuna göre başka bir sayıda yayımlanmasına karar verebilir.

2. Hakemlere yönelik etik sorumluluklar

Hakemler değerlendirme sürecinin gizli olduğunun ve dışarıdan üçüncü kişilerle paylaşılmaması gerektiğini bilirler. Bütün eserler çalışmanın bilimsel içeriği temel alınarak; yazarın cinsiyeti, etnik kökeni, ırkı, dini, tâbiyeti veya siyasi değerleri göz önünde bulundurulmaksızın adil şekilde değerlendirilmelidir.

      Hakemler belirlenen süre içerisinde çalışma ile ilgili objektif, anlaşılır ve yapıcı bir değerlendirme      raporu sunarlar.

Hakemler; değerlendirilmeleri için gönderilen eserlerin kendi uzmanlık alanlarıyla ilgisi bulunmadığını ya da bilimsel alanları ve birikimleriyle uyumsuz olduğunu düşündüklerinde eseri değerlendirmekten çekinip editöre bilgi verirler.

        Hakemler değerlendirme sürecini dikkatlice ve ivedilikle yürütürler.

        Hakemler değerlendirme sürecini bir ay içinde tamamlar.

Hakemler eserlerde akademik ilke ve etik değerlere, ulusal veya uluslararası esas veya standartlara aykırılık tespit ettikleri takdirde Kurulu derhal bilgilendirirler.