İntihal Politikası

Dergiye gönderilecek çalışmalar, akademik-bilimsel etik kurallara uygun olmalıdır. Çalışmada intihal yapılmadığını gösterecek şekilde benzerlik raporları ve bu konuya ilişkin taahhütname çalışma ile birlikte gönderilmelidir.(intihal.net, turnitin, vb.)