Etik İlkeler ve Yayın Politikası

ETİK İLKELER

Uluslararası Hukuk ve Diplomasi Topluluğu Dergisi, akademik ve etik standartları en üst seviyede sağlama amacıyla Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayımlanan rehberler ve politikalar ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca çıkarılan ‘Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi’nde belirtilen etik kuralları esas alarak belirlediği ilke ve kuralları uygular.           

Dergimize gönderilen tüm çalışmalar orijinal, başka bir yerde yayımlanmamış ve yayımlanmak üzere başka bir mecraya gönderilmemiş olmalıdır. Dergiye gönderilen çalışmalar editör incelemesinden geçtikten sonra, yazar ve hakem kimliklerinin gizlendiği çift körleme hakem değerlendirme yöntemi ile değerlendirmeden geçirilir. İntihal, duplikasyon, sahte yazarlık/inkar edilen yazarlık, araştırma/veri fabrikasyonu, makale dilimleme, dilimleyerek yayım, telif hakları ihlali ve çıkar çatışmasının gizlenmesi etik dışı davranışlar olarak kabul edilir.   

Yazarların dergiye gönderdikleri yazılarının denetimini yapmış oldukları ve bu haliyle yayıma hazır olarak verdikleri kabul edilir. Yayın kurulu tarafından yapılan ön incelemede derginin yayın ilkelerine uygun olarak düzenlenmemiş olduğu tespit edilen yazılar hakeme gönderilmeden önce yayın ilkeleri doğrultusunda düzeltilmesi için yazara iade edilebilir. Dergimiz, editör ve/veya hakemler tarafından verilen dönütlere göre yazarlardan analiz sonuçlarına ilişkin çıktı dosyalarını isteme hakkına sahiptir. Hakem raporunda düzeltme istenmesi durumunda ise yazar tarafından sadece belirtilen düzeltmeler çerçevesinde değişiklikler yapılabilecektir. Hakemden gelen rapor doğrultusunda yazının yayımlanmasına, yazardan rapor çerçevesinde düzeltme istenmesine ya da yazının geri çevrilmesine karar verilecek ve yazar bu gelişmelerden en kısa sürede haberdar edilecektir.

Yayın değerlendirme sürecinde ilgili esaslara ve standartlara aykırı olduğu tespit edilen eserlerin yayın talepleri reddedilir. Dergide yayımlanmış eserler bakımından böylesi bir tespitin yapılması halinde ilgili eser yayından kaldırılır ve makalenin kaldırıldığı bölümde ilgili açıklama yapılır.

Uluslararası Hukuk ve Diplomasi Topluluğu Dergisi, açık erişim ilkesini benimsediği için derginin tüm içeriğini okurlara ücretsiz olarak sunar. Okurlar, ticari amaç gütmeksizin, yayıncı ya da yazardan izin almaksızın dergide bulunan makalelerin tam metnini okuyabilir, makaleleri kopyalayıp çoğaltabilir ve atıf yapmak suretiyle makaledeki bilgileri kullanabilir.

YAYIN POLİTİKASI

Uluslararası Hukuk ve Diplomasi Topluluğu Dergisi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi bünyesindeki Uluslararası Hukuk ve Diplomasi Topluluğu'nun öncülüğünde uzman akademisyenler nezaretinde lisans ve lisansüstü öğrencileri tarafından hazırlanmaktadır.

Bilim Kurulu ve Danışma Kurulu bakımından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri derginin doğal hakemi/üyeleridir.

Uluslararası Hukuk ve Diplomasi Topluluğu Dergisi “Hakemli Dergi” statüsünde olup dergide yalnızca hakem değerlendirmesinden geçen eserler yayımlanır.

Uluslararası Hukuk ve Diplomasi Topluluğu Dergisi, dergiye eser gönderildiği günden itibaren 10 gün içinde ilk inceleme sonucunu, takip eden bir ay içinde de hakem süreçlerini tamamlar.

Uluslararası Hukuk ve Diplomasi Topluluğu Dergisi, yayın politikasında ulusal ve uluslararası düzeydeki akademik ilke ve etik değerlerle bağlıdır.