Telif Hakkı

Uluslararası Hukuk ve Diplomasi Topluluğu Dergisi’ne gönderilen çalışmaların yayımlanması uygun görüldüğü takdirde tüm yayın hakları Uluslararası Hukuk ve Diplomasi Topluluğu Dergisi’ne aittir. Uluslararası Hukuk ve Diplomasi Topluluğu Dergisi’nde yayımlanmak üzere gönderilen çalışmaların yazarları, çalışmalarının elektronik ortamda da yayımlanmasına rıza göstermiş sayılır. Yayımlanan çalışmalardan alıntı yapılması halinde kaynak gösterilmesi zorunludur. Atıf yapılırken Dergi Adı, Makale Adı, Yazar(lar)ın Adı, Soyadı, Cilt No, Sayı No ve Yıl verilmelidir. Çalışmanın tamamının kullanılması Dergi’nin iznine bağlıdır.

 Telif hakkı adı altındaki yazılar veya dergide yayınlanması onaylanan diğerleri için ödeme yapılmaz. Yazarlardan, makalelerin gönderim, değerlendirme ve basım aşamasında herhangi bir ücret alınmamaktadır. 

 Bununla birlikte yazarların telif hakkı dışında kalan patent vb. tescil edilmiş hakları, yazarların kitap ve dersler gibi çalışmalarında makalenin tümü ya da bir bölümünü ücret ödemeksizin kullanım hakkı, ticari amaçla kullanmamak üzere makaleyi çoğaltma hakkı saklıdır.

Sorumlu yazarlar, telif hakkı ihlali nedeniyle üçüncü şahıslarca istenecek hak talebi veya açılacak davalarda ‘Uluslararası Hukuk ve Diplomasi Topluluğu Dergisi’ hiçbir sorumluluğunun olmadığını, tüm sorumluluğun sorumlu yazar olarak kendilerine ait olduğunu taahhüt eder.