Yazarlara Yönelik Etik Sorumluluklar

Eser sahipleri; Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine, YÖK tarafından Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi’nde belirlenen esaslara, COPE tarafından ortaya konulan standartlara ve Uluslararası Hukuk ve Diplomasi Topluluğu Dergisi tarafından kabul edilen esaslara uymakla yükümlüdür.

Dergiye gönderilen makaleler başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Makalenin dergimize gönderilmiş olması, yazarın bu konudaki taahhüdü anlamına gelir.

Dergiye gönderilen makalelerin başka bir dergiye gönderilmediğine ilişkin ve telif hakkının devredildiğine dair Taahhütname ile Telif Hakkı Devir Formu doldurulmalıdır.

Çalışmanın farklı dergilere eş zamanlı gönderimi söz konusu olamaz. Yazarlar daha önce başka bir yerde yayımlanmış çalışmalarını dergiye gönderemezler.

Yazarlar veri toplama sürecinde etik ilkelere özen gösterdiklerinin kanıtlarını (başkalarının ölçek, anket, fotoğraf gibi belgelerinin kullanılması için kendilerinden izin alınması gibi) makale içinde sunmalıdır.

Yazarlar kullanılan verilerin kullanım haklarına, araştırma/analizlerle ilgili gerekli izinlere sahip olduklarını veya deney yapılan deneklerin rızasının alındığını gösteren belgeye sahip olmalıdır.

Değerlendirme sürecinde eser sahiplerinden eserlerine ilişkin bilgi ya da veri istenmesi durumunda beklenen bilgileri editörlere veya editör yardımcılarına sunmaları beklenir.

Yazarların, değerlendirme aşamasındaki çalışmalarıyla ilgili bir hatayı fark etmesi durumunda dergi editörünü bilgilendirme, düzeltme veya geri çekme işlemlerinde editörle iş birliği yapma yükümlülüğü bulunmaktadır.

Kurula doğrudan gönderilen çalışmalar dikkate alınmaz. Çalışmaların uhdtdergi@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir. 

Yazarlar unvanlarını, görev yaptıkları kurumu, iletişim adreslerini, telefon numaralarını ve elektronik posta adreslerini makalenin ilk sayfasında dipnotta bildirmelidirler.