Cilt 2 Sayı 1 (2023): ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI PROPONTİS ARKEOLOJİSİ DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF PROPONTIC ARCHAEOLOGY

					Cilt 2 Sayı 1 (2023): ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI PROPONTİS ARKEOLOJİSİ DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF PROPONTIC ARCHAEOLOGY Gör

Antik Çağ’da Marmara Denizi’nin isminden esinlenerek Marmara Denizi (=Propontis)
Propontica olarak adlandırdığımız dergimizin amacı, ağırlıklı olarak Marmara Denizi
(=Propontis) olmak üzere Trakya, Akdeniz ve Karadeniz kültürlerinin Prehistorik
Çağlardan Geç Antik Çağ sonuna kadar olan zaman dilimini konu alan; Prehistorya,
Protohistorya, Klasik Arkeoloji, Sualtı Arkeolojisi, Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri, Eskiçağ
Tarihi, Erken Hristiyanlık ve Bizans Sanatı, Numismatik, Antropoloji, Arkeometri ve Kültür
Varlıklarını Koruma ve Onarım alanlarında yazılmış özgün sonuçlar içeren bilimsel
makaleleri akademi dünyasının ilgisine sunmaktır.
Uluslararası Propontis Arkeolojisi Dergisi, Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda
iki sayı olarak yayınlanmakta olup Türkçe ve İngilizce yazılmış, alanına yenilik getiren,
özgün ve nitelikli, kendi alanında bir boşluğu dolduracak, yeni yaklaşımlar ya da öneriler
sunan, bilimsel bir yöntemle ele alınan çalışmalara veya daha önce yayımlanmış
çalışmaları değerlendiren, bu konuda yeni görüşler sunan makalelere yer veren
uluslararası hakemli bir dergidir.

Yayınlanmış: 19-02-2024