İletişim

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
OMÜ Kurupelit Kampüsü
55139 Atakum, Samsun
TÜRKİYE

Temel İletişim

OMÜ Mühendislik Bilimleri ve Teknolojisi Dergisi
Telefon +90 362 312 1919/1010

Destek İletişim

Onur Yontar
Telefon (362) 312-1919 / 1008