Amaç ve Kapsam

OMÜ Mühendislik Bilimleri ve Teknolojisi Dergisi Uluslararası Dergidir (OMUJEST). Dergi altı ayda bir (Eylül-Mart) yayın yapan hakemli mühendislik dergisidir. OMUJEST, mühendislik bilimi ve teknolojisi alanındaki hem teorik hem de deneysel yüksek kaliteli, orijinal ve benzersiz araştırma makalelerini yayınlamaktadır. Dergi Türkçe ve İngilizce makale kabul etmektedir. OMUJEST, 2021'de makale kabul etmeye başlamıştır.