İntihal Politikası

İntihal, başka birinin fikirlerini, süreçlerini, sonuçlarını veya sözlerini, ilgili yazarın ve kaynağın açık bir onayı olmadan kopyalama eylemidir. Kendi kendine intihal, bir yazarın daha önce yayınlanmış kendi çalışmasının büyük bir kısmını uygun referanslar kullanmadan kullandığında ortaya çıkar. Bu, aynı makalenin birden fazla dergide yayınlanmasından, önceden yayınlanmış bir makalenin bazı yeni verilerle değiştirilmesi şeklinde de olabilir.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Ve Teknolojisi Dergisi (OMUJEST), inceleme ve araştırma makaleleri yayınlayan uluslararası hakemli bilimsel bir dergidir. Gönderilen makaleler çift kör hakemli bir şekilde değerlendirilir. OMUJEST yılda 2 sayı olarak yayınlanan açık erişimli bir dergidir. OMUJEST, dergide yayınlanan tüm makalelerin telif haklarına sahiptir. Dergide çift körleme uygulanmaktadır. Açık erişim şeklinde olan yayın politikası yazarlardan herhangi bir ücret talep etmemektedir.

 Dergiye'ye yayınlanmak üzere gönderilen tüm makaleler Turnitin veya iThenticate yazılımı kullanılarak intihal açısından kontrol edilir. Dergi, yazarlardan makale gönderimi için intihal raporlarını talep eder ve kontrol eder. İlk değerlendirme aşamalarında intihal yapıldığı tespit edilen makaleler reddedilir ve dergide yayınlanmak üzere değerlendirilmez. Yayımlandıktan sonra bir yazının intihal olduğu tespit edilirse, amaca uygun oluşturulmuş uygun bir komite yardımı ile Baş Editör ön inceleme yapılır. Makalenin kabul edilebilir sınırların ötesinde intihal olduğu tespit edilirse, dergi, varsa yazarın kurumu ile iletişime geçer.

İntihal Eylem Planı ve OMUJEST‘in Önlemleri

OMUJEST, fikri mülkiyete saygı duyar ve yazarlarının orijinal çalışmalarını korumayı ve geliştirmeyi amaçlar. İntihal içeren yazılar, kalite, araştırma ve yenilik standartlarına aykırıdır. Bu nedenle, makale gönderen tüm yazarların etik standartlara uymaları ve herhangi bir şekilde intihalden kaçınmaları beklenir. Gönderilen veya yayınlanan bir yazıda yazarın intihal şüphesi olduğu tespit edilirse, OMUJEST yazar (lar) la temasa geçerek açıklamalarını iki hafta içinde sunmalarını ister ve bu açıklamalar İntihal Tespit Birimine iletilebilir. OMUJEST 'in öngörülen süre içinde yazardan herhangi bir yanıt almaması halinde, ilgili yazarla ilgili yazarın bağlı olduğu kuruluşların yöneticisi ile iletişime geçer.

OMUJEST, intihal içerdiği tespit edilen yayınlanmış makalelerle ilgili olarak bunları dergi web sitesinden ve listelendiği, indekslendiği diğer üçüncü taraf web sitelerinden tamamen kaldırır. OMUJEST veri tabanında yayınlanan herhangi bir makalede intihal olduğu bildirildiği anda, OMUJEST bunu araştırmak için bir İntihal Tespit Birimi oluşturur. Makalenin daha önce yayınlanmış bazı çalışmalardan intihal olduğunu tespit ettikten sonra, OMUJEST aşağıdaki eylemlerden herhangi birini veya tümünü yapabilir veya komite tarafından tavsiye edilen ek eylemleri izleyebilir:

  • OMUJEST yazı işleri ofisi, ilgili yazar (lar) ın bağlı olduğu kuruluşların yöneticileri ile derhal iletişime geçecektir.
  • OMUJEST, yayınlanan makalenin PDF kopyasını web sitesinden kaldıracak ve tüm bağlantıları devre dışı bırakacaktır.