Ücret Politikası

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Ve Teknolojisi Dergisi (OMUJEST) ücretsiz bir dergi olup, makale gönderim/süreç işletim ücreti bulunmamaktadır.