Dergi Hakkında

AMAÇ ve KAPSAM
OMÜ Mühendislik Bilimleri ve Teknolojisi Dergisi Uluslararası Dergidir (OMUJEST). Dergi altı ayda bir (Eylül-Mart) yayın yapan hakemli mühendislik dergisidir. OMUJEST, mühendislik bilimi ve teknolojisi alanındaki hem teorik hem de deneysel yüksek kaliteli, orijinal ve benzersiz araştırma makalelerini yayınlamaktadır. Dergi Türkçe ve İngilizce makale kabul etmektedir. OMUJEST, 2021'de makale kabul etmeye başlamıştır. Dergi makale yayımlanmasına yönelik herhangi bir ücret talep etmemektedir. 

MEVCUT YAYIM PLANI
OMUJEST yılda 2 sayı olarak yayımlanmaktadır. Bu sayılar konu bütünlüğü dikkate alınarak aşağıdaki şekilde gruplandırılmaktadır:

Makine Müh., Endüstri Müh., Enerji Sistemleri Müh.

Elektrik-Elektronik Müh., Bilgisayar Müh.

İnşaat Müh., Çevre Müh., Jeoloji Müh., Jeofizik Müh., Harita Müh.

Tekstil Müh., Kimya Müh., Gıda Müh.,Malzeme Müh.

Not: Bunlar dışındaki diğer mühendislik alanlarında yer alan çalışmalarda değerlendirilmeye alınacaktır. 

YAZIM KURALLARI

Dergimizin makale şablonuna  buradan ulaşabilirsiniz.

Not: Yazar benzerlik raporunu makale ile birlikte sisteme yüklemelidir. Makalelerde benzerlik oranı maksimum %20 olmalıdır. Tek kaynak benzerlik oranı 5% olmalıdır.

TELİF HAKKI DEVRİ
Yayımlanmak üzere gönderilen çalışmaların tüm telif hakkı OMUJEST’e devredilmelidir. Bu kapsamda yazarlar tarafından imzalanmış olan “Telif Hakkı Devir Formunun” makalenin sisteme yüklenmesi ile beraber yapılması gerekmektedir.

ISSN
2791-8858